Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.10.2019 at 12:00 - 20.10.2019 at 23:59

Description

Juridiska fakulteten, SSKH, Pedagogiska fakulteten

Målet med studieavsnittet är att utveckla studenternas muntliga förmåga på sitt modersmål, både inom studierna och för arbetslivet. Målet är att studenterna, efter avslutat studieavsnitt, ska

  • känna till och kunna tillämpa grunderna i den klassiska retoriken
  • kunna tillämpa argumentationsteknik
  • behärska och förstå betydelsen av olika typer av kommunikationstillfällen i arbetslivet
  • kunna stöda de andra studenterna genom konstruktiv respons samt kunna utnyttja den respons som ges av läraren och de andra studenterna under kursen.

Studieavsnittet avläggs under första eller andra studieåret.

Det centrala innehållet i studieavsnittet är:

  • grunderna i den klassiska retoriken
  • argumentation
  • tal- och presentationsteknik
  • talstruktur
  • olika typer av kommunikation.

Eriksson, Camilla. 2011. Retorikiska: om kommunikation i allmänhet och retorik i synnerhet. Liber.

Studenterna deltar aktivt i den gemensamma lärprocessen med de andra studenterna och kan där dra nytta av den egna expertisen inom sin disciplin. I undervisningen används mångsidiga pedagogiska undervisningsformer och avsnittet stöder olika inlärningsformer.

Studenternas kunskaper utvärderas utifrån de lärandemål som satts upp för studieavsnittet. Studieavsnitten vid Språkcentrum utvärderas med vitsorden godkänd och underkänd.

Studieavsnittet består av 27 timmar. Andelen kontaktundervisning och eget arbete varierar beroende på hur studieavsnittet genomförs. Studieavsnittet kräver 75 % närvaro, eller motsvarande, beroende på hur studieavsnittet genomförs.

Studieavsnittet motsvarar följande kurs (2016-2017):

99701 Muntlig färdighet