Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.10.2019 at 12:00 - 3.12.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 13.12.2019
14:30 - 16:30

Description

Rästitentti tai muu kuulustelijan kanssa etukäteen sovittu tentti.

Korvaavan kokeen osa II: kirjoituskoe. Korvaavan kokeen suulliseen osioon (osa III) ei ilmoittauduta WebOodissa, vaan siitä sovitaan erikseen opettajan kanssa.

Utgångsnivå: CEFR B1 (pdf). Gymnasiekurs i svenska (minst medellång lärokurs) eller motsvarande färdigheter. Om du tror att du inte har tillräckliga färdigheter kan du kontakta ansvarsläraren eller tutorn. En förberedande kurs på nivå A2 kan vara till nytta.

Efter kursen kan du

  • förstå talad och skriven svenska och har ett större ordförråd
  • ta del av det svenskspråkiga mediala utbudet
  • diskutera centrala teman inom ditt studieområde och blivande yrke
  • presentera muntligt och skriftligt dina åsikter och argumentera för dem

Andra läsåret.

Korvaava koe koostuu kolmesta osasta:

Korvaava koe, osa I

Rakenteet ja alan sanasto.

Kokeessa hyväksytty voi ilmoittautua korvaavan kokeen osaan II.

Korvaava koe, osa II

Kirjoitelma omaan alaan liittyvästä aiheesta.

Kokeessa hyväksytty voi sopia vastuuopettajan kanssa ajan suulliseen osioon.

Korvaava koe, osa III

Keskustelu omaan alaan liittyvistä kysymyksistä.

Korvaavan kokeen osat II ja III on suoritettava vuoden kuluessa korvaavan kokeen ensimmäisen osan suorittamisesta.

Läraren ger information om materialet i början av kursen.

B1 (nöjaktig förmåga) eller B2 (god förmåga) enligt CEFR.

Skalan motsvarar den nivå som krävs av offentligt anställda enligt lagen 424/2003 och förordningen 481/2003.

Vid behov ger ansvarsläraren mer information.

Kurs med muntligt och skriftligt slutprov. Kursen består normalt av 42 h kontaktundervisning och ungefär lika mycket självständiga studier. Du ska delta aktivt i kursen (minst 75 % närvaro) och lämna in alla kursuppgifter innan du deltar i slutproven.

Ett alternativ till kursen är ersättande prov. Mer info, kontakta ansvarsläraren.