Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Soveltuu tutkintoasetuksen mukaiseksi alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavaksi kieliopinnoksi tai sen osaksi.

Kurssi on tiedekunnasta riippumatta tarkoitettu sinulle, jos sinulla on oppimisvaikeuksia tai koet kielenoppimisen erityisen haasteelliseksi.

Lähtötaso CEFR B1 (pdf).

Kurssin käytyäsi

  • kielitaitosi on syventynyt
  • sinulla on valmiuksia selvitä ruotsin kielellä opinnoissasi ja työelämässä
  • oma tapasi opiskella ja oppia kieltä on vahvistunut.

Kurssi suositellaan suoritettavaksi 2. opiskeluvuoden jälkeen.

Opiskelet kurssilla mm.

  • yleissanastoa ja oman alasi erikoissanastoa
  • kielen käyttöä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Toisen kotimaisen kielen suoritus koostuu kahdesta osasta: suullinen taito (2 op) ja kirjallinen taito (1 op). Ruotsin kirjallinen taito suoritetaan ruotsin suullisen taidon kurssin yhteydessä. Ilmoittautuminen ainoastaan ruotsin suullisen taidon kurssille.

HUOM! Ruotsin suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan ja rekisteröidään erikseen.

Kurssin sijasta ruotsin kielen taidon voi osoittaa korvaavalla kokeella.

Muistathan tehdä ruotsin lähtötasotestin ennen kuin ilmoittaudut ruotsin kurssille. Tasotesti ohjaa sinua valitsemaan oikeantasoisen ruotsin kurssin. Kirjaudu testiin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Alla lähtötasotestin pistemäärän mukaiset suositukset.

  • Alle 27 pistettä: Osallistu valmentavalle kurssille (A2) tai kertaa ruotsia itsenäisesti.
  • 27 pistettä tai enemmän: Osallistu tiedekuntasi tutkintoon kuuluvalle kurssille.
  • Jos saat tasotestistä korkean pistemäärän, sinulla on erityistä perehtyneisyyttä ruotsin kieleen ja hallitset oman alasi peruskielitaidon, voit osallistua korvaavaan kokeeseen.

Saat tietoa materiaalista ja sen hinnasta kurssin alussa.

B1 (tyydyttävä taito) tai B2 (hyvä taito) eurooppalaisen viitekehyksen mukaan (CEFR).

Opettaja valitsee kurssin osallistujat kysymyksiin annettujen vastausten perusteella.

Kerro lyhyesti (max. 200 sanaa) miksi haluat tälle ruotsin kurssille. Millaisia aiemmat oppimiskokemuksesi ovat? Mikä ruotsin kielen opiskelussa on Sinusta hankalaa? Kuinka kauan olet opiskellut ruotsia ja millaiset taitosi omasta mielestäsi ovat? Mikä luokkahuonetilanteissa pelottaa? Miksi oman tiedekunnan kurssi ei tunnu hyvältä vaihtoehdolta? Milloin aloitit yliopisto-opintosi? Oletko hakenut kurssille aiemminkin?

Voit vastata kysymyksiin kirjautumalla tälle Moodle-alueelle. Kurssiavain: rueri

Huom! Muistathan ilmoittautua kurssille myös WebOodissa (alla).

Kurssi ja loppukoe. Kurssin laajuus on 3 op, josta lähiopetuksen osuus on yleensä 42 tuntia.