Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Oral and Written Skills in the Second National Language, Swedish (CEFR B1) 2 Cr Examination 11.9.2020 - 11.9.2020
Oral and Written Skills in the Second National Language, Swedish (CEFR B1) 2 Cr Examination 16.10.2020 - 16.10.2020
Oral Skills in the Second National Language, Swedish (CEFR B1) 2 Cr Examination 6.11.2020 - 6.11.2020
Oral Skills in the Second National Language, Swedish (CEFR B1) 2 Cr Examination 6.11.2020 - 6.11.2020
Oral and Written Skills in the Second National Language, Swedish (CEFR B1) 2 Cr Examination 11.12.2020 - 11.12.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Oral Skills in the Second National Language, Swedish (CEFR B1) 2 Cr Examination 29.5.2020 - 29.5.2020
Oral and Written Skills in the Second National Language, Swedish (CEFR B1) 2 Cr Examination 7.5.2020 - 7.5.2020
Oral Skills in the Second National Language, Swedish (CEFR B1) 2 Cr Examination 13.3.2020 - 13.3.2020
Oral and Written Skills in the Second National Language, Swedish (CEFR B1) 2 Cr Examination 28.2.2020 - 28.2.2020
Oral Skills in the Second National Language, Swedish (CEFR B1) 2 Cr Examination 24.1.2020 - 24.1.2020
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsi (CEFR B1), periodi III 2 Cr Course 14.1.2020 - 28.2.2020
Oral and Written Skills in the Second National Language, Swedish (CEFR B1) 2 Cr Examination 13.12.2019 - 13.12.2019
Oral Skills in the Second National Language, Swedish (CEFR B1) 2 Cr Examination 8.11.2019 - 8.11.2019
Oral and Written Skills in the Second National Language, Swedish (CEFR B1) 2 Cr Examination 18.10.2019 - 18.10.2019
Oral Skills in the Second National Language, Swedish (CEFR B1) 2 Cr Examination 4.10.2019 - 4.10.2019
Oral and Written Skills in the Second National Language, Swedish (CEFR B1) 2 Cr Examination 13.9.2019 - 13.9.2019
Oral and Written Skills in the Second National Language, Swedish (CEFR B1) 2 Cr Examination 23.5.2019 - 23.5.2019
Oral and Written Skills in the Second National Language, Swedish (CEFR B1) 2 Cr Examination 9.5.2019 - 9.5.2019
Oral and Written Skills in the Second National Language, Swedish (CEFR B1) 2 Cr Examination 15.3.2019 - 15.3.2019
Oral and Written Skills in the Second National Language, Swedish (CEFR B1) 2 Cr Examination 25.1.2019 - 25.1.2019
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsi (CEFR B1), periodi III 2 Cr Course 14.1.2019 - 3.3.2019
Oral and Written Skills in the Second National Language, Swedish (CEFR B1) 2 Cr Examination 14.12.2018 - 14.12.2018
Oral Skills in the Second National Language, Swedish (CEFR B1) 2 Cr Examination 9.11.2018 - 9.11.2018
Oral and Written Skills in the Second National Language, Swedish (CEFR B1) 2 Cr Examination 14.9.2018 - 14.9.2018
Oral and Written Skills in the Second National Language, Swedish (CEFR B1) 2 Cr Examination 18.5.2018 - 18.5.2018
Oral and Written Skills in the Second National Language, Swedish (CEFR B1) 2 Cr Examination 4.5.2018 - 4.5.2018
Oral and Written Skills in the Second National Language, Swedish (CEFR B1) 2 Cr Examination 16.3.2018 - 16.3.2018
Oral and Written Skills in the Second National Language, Swedish (CEFR B1) 2 Cr Examination 26.1.2018 - 26.1.2018
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsi (CEFR B1), periodi III 2 Cr Course 15.1.2018 - 1.3.2018
Oral and Written Skills in the Second National Language, Swedish (CEFR B1) 2 Cr Examination 15.12.2017 - 15.12.2017
Oral and Written Skills in the Second National Language, Swedish (CEFR B1) 2 Cr Examination 15.9.2017 - 15.9.2017

Target group

Soveltuu tutkintoasetuksen mukaiseksi alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavaksi kieliopinnoksi tai sen osaksi.

Studenter inom farmaceutiska fakulteten.

Prerequisites

Utgångsnivå: CEFR B1 (pdf).

Gymnasiekurs i svenska (minst medellång lärokurs) eller motsvarande färdigheter.

Om du tror att du inte har tillräckliga färdigheter kan du kontakta ansvarsläraren eller tutorn. En förberedande kurs/valmennuskurssi på nivå A2 kan vara till nytta.

Learning outcomes

Kursen ger dig sådana muntliga och skriftliga färdigheter som du behöver i yrkeslivet. Efter kursen kan du

  • förstå talad och skriven svenska inom farmacin
  • betjäna kunder på apoteket
  • söka information och berätta om den på svenska
  • uttrycka dig muntligt och skriftligt efter situationens krav
  • diskutera och argumentera på svenska.

Timing

Andra läsåret.

Contents

På kursen behandlas teman som har anknytning till farmaci och apoteksarbete. Vi använder t.ex. följande arbetsmetoder:

  • muntliga övningar: simulerade kundsituationer, diskussioner i par eller i smågrupp
  • skriftliga övningar, t.ex. uppsatser och svar på kundfrågor
  • hörförståelseövningar, t.ex. tv och radio
  • projektarbete i par
  • grammatik repeteras vid behov.

Study materials

Du får information om materialet innan kursen börjar.

Assessment practices and criteria

B1 (nöjaktig förmåga) eller B2 (god förmåga) enligt CEFR.

Skalan motsvarar den nivå som krävs av offentligt anställda enligt lagen 424/2003 och förordningen 481/2003.

Additional information

Vid behov ger ansvarsläraren mer information.

Completion methods

Kurs med muntligt och skriftligt slutprov.

Kursen består normalt av 42 h kontaktundervisning och ungefär lika mycket självständigt arbete. Du ska delta aktivt i kursen (minst 75 % närvaro) och lämna in alla kursuppgifter innan du deltar i slutproven.

Ett alternativ till kursen är ersättande prov. Mer info, kontakta ansvarsläraren.