Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.10.2019 at 12:00 - 29.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Rästitentti tai muu kuulustelijan kanssa etukäteen sovittu tentti.

Korvaavan kokeen osa I: sanasto ja kielioppi.

Voit suorittaa tutkintoon vaadittavan toisen kotimaisen kielen kurssin korvaavalla kokeella. Korvaavaa koetta suositellaan, jos olet hankkinut kurssilla vaadittavat taidot muulla tavoin (esim. työelämässä, opiskelemalla Ruotsissa tai olet kaksikielinen, mutta koulusivistyskielesi on suomi).

Utgångsnivå: CEFR B1 (pdf).

Gymnasiekurs i svenska (minst medellång lärokurs) eller motsvarande färdigheter.

Om du tror att du inte har tillräckliga färdigheter kan du kontakta ansvarsläraren eller tutorn. En förberedande kurs/valmennuskurssi på nivå A2 kan vara till nytta.

Kursen ger dig sådana muntliga och skriftliga färdigheter som du behöver i yrkeslivet. Efter kursen kan du

  • förstå talad och skriven svenska inom farmacin
  • betjäna kunder på apoteket
  • söka information och berätta om den på svenska
  • uttrycka dig muntligt och skriftligt efter situationens krav
  • diskutera och argumentera på svenska.

Andra läsåret.

Korvaava koe koostuu kolmesta osasta:

Korvaava koe, osa I

Rakenteet ja alan sanasto.

Kokeessa hyväksytty voi ilmoittautua korvaavan kokeen osaan II (koodi)

Korvaava koe, osa II (tenttipäivä 15.12. ja ilmoittautuminen WebOodissa)

Kirjoitelma omaan alaan liittyvästä aiheesta.

Kokeessa hyväksytty voi sopia vastuuopettajan kanssa ajan suulliseen osioon.

Korvaava koe, osa III

Keskustelu omaan alaan liittyvistä kysymyksistä.

Korvaavan kokeen osat II ja III on suoritettava vuoden kuluessa korvaavan kokeen ensimmäisen osan suorittamisesta.

Du får information om materialet innan kursen börjar.

B1 (nöjaktig förmåga) eller B2 (god förmåga) enligt CEFR.

Skalan motsvarar den nivå som krävs av offentligt anställda enligt lagen 424/2003 och förordningen 481/2003.

Vid behov ger ansvarsläraren mer information.

Kurs med muntligt och skriftligt slutprov.

Kursen består normalt av 42 h kontaktundervisning och ungefär lika mycket självständigt arbete. Du ska delta aktivt i kursen (minst 75 % närvaro) och lämna in alla kursuppgifter innan du deltar i slutproven.

Ett alternativ till kursen är ersättande prov. Mer info, kontakta ansvarsläraren.