Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
30.12.2019 at 12:00 - 18.2.2020 at 23:59

Timetable

Description

Rästitentti tai muu kuulustelijan kanssa etukäteen sovittu tentti.

Korvaavan kokeen osa II: kirjoituskoe. Korvaavan kokeen suulliseen osioon (osa III) ei ilmoittauduta WebOodissa, vaan siitä sovitaan erikseen opettajan kanssa.

Utgångsnivå: CEFR B1 (pdf).

Gymnasiekurs i svenska (minst medellång lärokurs) eller motsvarande färdigheter.

Om du tror att du inte har tillräckliga färdigheter kan du kontakta ansvarsläraren eller tutorn. En förberedande kurs/valmennuskurssi på nivå A2 kan vara till nytta.

Sådana muntliga och skriftliga färdigheter i svenska som behövs i studierna och i yrkeslivet.Efter kursen ska du i tal och skrift kunna

  • uttrycka och motivera din åsikt på svenska samt reagera på andras synpunkter
  • förstå och använda den mest centrala terminologin inom ditt studieområde
  • berätta om och diskutera teman inom det egna studieområdet
  • skaffa och förmedla information från olika källor.

Rekommenderas L2

Korvaava koe koostuu kolmesta osasta:

Korvaava koe, osa I

Rakenteet ja alan sanasto.

Kokeessa hyväksytty voi ilmoittautua korvaavan kokeen osaan II.

Korvaava koe, osa II

Kirjoitelma omaan alaan liittyvästä aiheesta.

Kokeessa hyväksytty voi sopia vastuuopettajan kanssa ajan suulliseen osioon.

Korvaava koe, osa III

Keskustelu omaan alaan liittyvistä kysymyksistä.

Korvaavan kokeen osat II ja III on suoritettava vuoden kuluessa korvaavan kokeen ensimmäisen osan suorittamisesta.

Läraren ger information om materialet i början av kursen.

B1 (nöjaktig förmåga) eller B2 (god förmåga) enligt CEFR.

Skalan motsvarar den nivå som krävs av offentligt anställda enligt lagen 424/2003 och förordningen 481/2003.

Vid behov ger ansvarsläraren mer information.

Kurs med muntligt och skriftligt slutprov.

Kursen består normalt av 42 h kontaktundervisning och ungefär lika mycket självständiga studier. Du ska delta aktivt i kursen (minst 75 % närvaro) och lämna in alla kursuppgifter innan du deltar i slutproven.

Ett alternativ till kursen är ersättande prov. Mer info, kontakta ansvarsläraren