Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.10.2019 at 12:00 - 20.10.2019 at 23:59

Description

Soveltuu tutkintoasetuksen mukaiseksi alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavaksi kieliopinnoksi tai sen osaksi.

Studenter inom matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Utgångsnivå: CEFR B1 (pdf). Gymnasiekurs i svenska (minst medellång lärokurs) eller motsvarande färdigheter. Om du tror att du inte har tillräckliga färdigheter kan du kontakta ansvarsläraren eller tutorn. En förberedande kurs/valmennuskurssi på nivå A2 kan vara till nytta.

Målet är att du efter kursen:

  • förstår talad och skriven svenska
  • behärskar den centrala terminologin inom ditt studieområde
  • kan uttrycka och motivera din åsikt både i tal och i skrift
  • kan skaffa och förmedla information från olika källor.

Rekommenderas fr.o.m. tredje terminen, tidigast andra terminen.

Innehållet på kursen består av aktuella teman inom det egna fackområdet. Till de olika delområdena hör bl.a. eget studieämne, arbetslivet och forskning. Den skriftliga färdigheten övar du genom att skriva t.ex. referat, argumenterande texter och e-post. Genomgång av den centrala grammatiken med övningar ingår också i kursen. Teman diskuteras i smågrupper och i samband med kursdeltagarnas muntliga presentationer.

Toisen kotimaisen kielen suoritus koostuu kahdesta osasta: suullinen taito (2 op) ja kirjallinen taito (1 op). Ruotsin kirjallinen taito suoritetaan ruotsin suullisen taidon kurssin yhteydessä. Ilmoittautuminen ainoastaan ruotsin suullisen taidon kurssille.

Muistathan tehdä ruotsin lähtötasotestin ennen kuin ilmoittaudut ruotsin kurssille. Tasotesti ohjaa sinua valitsemaan oikeantasoisen ruotsin kurssin. Kirjaudu testiin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Alla lähtötasotestin pistemäärän mukaiset suositukset.

  • Alle 27 pistettä: Osallistu valmentavalle kurssille (A2) tai kertaa ruotsia itsenäisesti.
  • 27 pistettä tai enemmän: Osallistu tiedekuntasi tutkintoon kuuluvalle kurssille.
  • Jos saat tasotestistä korkean pistemäärän, sinulla on erityistä perehtyneisyyttä ruotsin kieleen ja hallitset oman alasi peruskielitaidon, voit osallistua korvaavaan kokeeseen.

HUOM! Ruotsin suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan ja rekisteröidään erikseen.

Kurssin sijasta ruotsin kielen taidon voi osoittaa korvaavalla kokeella.

Du får information om materialet i början av kursen.

B1 (nöjaktig förmåga) eller B2 (god förmåga) enligt CEFR.

Skalan motsvarar den nivå som krävs av offentligt anställda enligt lagen 424/2003 och förordningen 481/2003.

Kurs med muntligt och skriftligt slutprov. Kursen består i regel av 42 timmar kontaktundervisning och ungefär lika mycket självständiga studier, men det finns även flerformskurser där kontakttimmarna är färre och andelen självständigt arbete större. Du ska delta aktivt i kursen (minst 75 % närvaro) och lämna in alla kursuppgifter innan du deltar i slutproven. För mer detaljerad information hänvisas till kursens tilläggsuppgifter i samband med anmälningen.

Ett alternativ till kursen är ersättande prov. Mer info, kontakta ansvarsläraren.