Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.10.2019 at 12:00 - 3.12.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 13.12.2019
14:30 - 16:30

Description

Rästitentti tai muu kuulustelijan kanssa etukäteen sovittu tentti.

Korvaavan kokeen osa II: kirjoituskoe. Korvaavan kokeen suulliseen osioon (osa III) ei ilmoittauduta WebOodissa, vaan siitä sovitaan erikseen opettajan kanssa.

Utgångsnivå: CEFR B1 (pdf). Gymnasiekurs i svenska (minst medellång lärokurs) eller motsvarande färdigheter. Om du tror att du inte har tillräckliga färdigheter kan du kontakta ansvarsläraren eller tutorn. En förberedande kurs/valmennuskurssi på nivå A2 kan vara till nytta.

Målet är att du efter kursen:

  • förstår talad och skriven svenska
  • behärskar den centrala terminologin inom ditt studieområde
  • kan uttrycka och motivera din åsikt både i tal och i skrift
  • kan skaffa och förmedla information från olika källor.

Rekommenderas fr.o.m. tredje terminen, tidigast andra terminen.

Korvaava koe koostuu kolmesta osasta:

Korvaava koe, osa I

Rakenteet ja alan sanasto.

Kokeessa hyväksytty voi ilmoittautua korvaavan kokeen osaan II.

Korvaava koe, osa II

Kirjoitelma omaan alaan liittyvästä aiheesta.

Kokeessa hyväksytty voi sopia vastuuopettajan kanssa ajan suulliseen osioon.

Korvaava koe, osa III

Keskustelu omaan alaan liittyvistä kysymyksistä.

Korvaavan kokeen osat II ja III on suoritettava vuoden kuluessa korvaavan kokeen ensimmäisen osan suorittamisesta.

Du får information om materialet i början av kursen.

B1 (nöjaktig förmåga) eller B2 (god förmåga) enligt CEFR.

Skalan motsvarar den nivå som krävs av offentligt anställda enligt lagen 424/2003 och förordningen 481/2003.

Kurs med muntligt och skriftligt slutprov. Kursen består i regel av 42 timmar kontaktundervisning och ungefär lika mycket självständiga studier, men det finns även flerformskurser där kontakttimmarna är färre och andelen självständigt arbete större. Du ska delta aktivt i kursen (minst 75 % närvaro) och lämna in alla kursuppgifter innan du deltar i slutproven. För mer detaljerad information hänvisas till kursens tilläggsuppgifter i samband med anmälningen.

Ett alternativ till kursen är ersättande prov. Mer info, kontakta ansvarsläraren.