Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.10.2019 at 12:00 - 3.12.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 13.12.2019
14:30 - 16:30

Description

Rästitentti tai muu kuulustelijan kanssa etukäteen sovittu tentti.

Korvaavan kokeen osa II: kirjoituskoe. Korvaavan kokeen suulliseen osioon (osa III) ei ilmoittauduta WebOodissa, vaan siitä sovitaan erikseen opettajan kanssa.

Utgångsnivå: CEFR B1 (pdf).

Gymnasiekurs i svenska (minst medellång lärokurs) eller motsvarande färdigheter.

Om du tror att du inte har tillräckliga färdigheter kan du kontakta ansvarsläraren eller tutorn. En förberedande kurs/valmennuskurssi på nivå A2 kan vara till nytta.

Efter kursen kan du

  • förstå talad och skriven svenska
  • diskutera centrala teman inom ditt studieområde och blivande yrke
  • presentera muntligt och skriftligt dina åsikter och argumentera för dem

Andra läsåret.

Korvaava koe koostuu kolmesta osasta:

Korvaava koe, osa I

Rakenteet ja alan sanasto.

Kokeessa hyväksytty voi ilmoittautua korvaavan kokeen osaan II.

Korvaava koe, osa II

Kirjoitelma omaan alaan liittyvästä aiheesta.

Kokeessa hyväksytty voi sopia vastuuopettajan kanssa ajan suulliseen osioon.

Korvaava koe, osa III

Keskustelu omaan alaan liittyvistä kysymyksistä.

Korvaavan kokeen osat II ja III on suoritettava vuoden kuluessa korvaavan kokeen ensimmäisen osan suorittamisesta.

Du får information om materialet och eventuell kopieringsavgift av läraren i början av kursen.

Besök och svenska föreläsningar kan ingå i programmet. Du får mera information om kurstyp (flerform, integrerad kurs etc.) och eventuella kopplingar till substanskurser av kursens lärare.

Det muntliga och det skriftliga provet bedöms separat. Skalan: god förmåga (B2) eller nöjaktig förmåga (B1) enligt CEFR. Skalan motsvarar den nivå som krävs av offentligt anställda enligt lagen 424/2003 och förordningen 481/2003.

Du får mera information om kurstyp (flerform, integrerad kurs etc.) och eventuella kopplingar till substanskurser av kursens lärare.

Kurs med muntligt och skriftligt slutprov.

Kursen består normalt av 42 t kontaktundervisning och ungefär lika mycket självständigt arbete. Du ska delta aktivt i kursen (minst 75 % närvaro) och lämna in alla kursuppgifter innan du deltar i slutproven. Allmän praxis på Språkcentrums kurser är en närvaroplikt på 80 % och utförande av kursens uppgifter. Man kan vara flexibel med detta på grund av en motiverad orsak eller på grund av kursens natur. På självstudiekursernas eller motsvarandes möten kan man emellertid förutsätta full närvaro.

Ett alternativ till kursen är ersättande prov.