Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
28.8.2018 at 12:00 - 31.8.2018 at 12:00

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 11.9.2018
14:15 - 17:30
Tue 18.9.2018
14:15 - 17:30
Tue 25.9.2018
14:15 - 17:30
Tue 2.10.2018
14:15 - 17:30
Tue 9.10.2018
14:15 - 17:30
Tue 16.10.2018
14:15 - 17:30
Tue 30.10.2018
14:15 - 17:30
Tue 6.11.2018
14:15 - 17:30
Tue 13.11.2018
14:15 - 17:30
Tue 20.11.2018
14:15 - 17:30
Tue 27.11.2018
14:15 - 17:30
Tue 4.12.2018
14:15 - 17:30
Tue 11.12.2018
14:15 - 17:30

Other teaching

11.09. - 16.10.2018 Tue 14.15-17.30
30.10. - 11.12.2018 Tue 14.15-17.30
Anna-Leena Koivusalo
Teaching language: Swedish
05.09. - 17.10.2018 Wed 09.15-11.45
07.09. - 19.10.2018 Fri 09.15-11.45
Kaisa Alanen
Teaching language: Swedish
06.09. - 18.10.2018 Thu 09.15-11.45
01.11. - 29.11.2018 Thu 09.15-11.45
13.12. - 13.12.2018 Thu 09.15-11.45
Anna-Leena Koivusalo
Teaching language: Swedish

Description

Soveltuu tutkintoasetuksen mukaiseksi alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavaksi kieliopinnoksi tai sen osaksi.

Studenter med finska som modersmål vid juridiska fakulteten.

Utgångsnivå: CEFR B1 (pdf).

Gymnasiekurs i svenska (minst medellång lärokurs) eller motsvarande färdigheter.

Om du tror att du inte har tillräckliga färdigheter kan du kontakta ansvarsläraren eller tutorn. En förberedande kurs/valmennuskurssi på nivå A2 kan vara till nytta.

Efter kursen kan du

  • förstå talad och skriven svenska och behärskar den centrala juridiska terminologin
  • presentera muntligt och skriftligt dina åsikter och argumentera för dem
  • skaffa och förmedla information från olika källor
  • förhandla och ge råd på svenska både muntligt och skriftligt.

Andra läsåret.

Under kursen behandlas aktuella teman inom det juridiska fackområdet. Studenterna följer med aktuell juridisk samhällsdebatt samt läser myndighetstexter och annan relevant litteratur. Temana diskuteras i samtal, sammanfattningar, rapporter och andra skrivövningar.

Du får information om materialet i början av kursen.

B1 (nöjaktig förmåga) eller B2 (god förmåga) enligt CEFR.

Skalan motsvarar den nivå som krävs av offentligt anställda enligt lagen 424/2003 och förordningen 481/2003.

Oppitunnin jälkeen klo 16.45-17.30 mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen (Kielikeskus, ks 304).

Kurs med muntligt och skriftligt slutprov. Kursen består i regel av 42 kontakttimmar och ca 40 h självständigt arbete. Du ska delta aktivt i kursen (minst 75 % närvaro) och lämna in alla kursuppgifter under kursens lopp.

Ett alternativ till kursen är ersättande prov. Kontakta ansvarsläraren före provet.