Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
19.8.2019 at 12:00 - 25.8.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 4.9.2019
09:15 - 11:45
Fri 6.9.2019
09:15 - 11:45
Wed 11.9.2019
09:15 - 11:45
Fri 13.9.2019
09:15 - 11:45
Wed 18.9.2019
09:15 - 11:45
Fri 20.9.2019
09:15 - 11:45
Wed 25.9.2019
09:15 - 11:45
Fri 27.9.2019
09:15 - 11:45
Wed 2.10.2019
09:15 - 11:45
Fri 4.10.2019
09:15 - 11:45
Wed 9.10.2019
09:15 - 11:45
Fri 11.10.2019
09:15 - 11:45
Wed 16.10.2019
09:15 - 11:45
Fri 18.10.2019
09:15 - 11:45

Other teaching

03.09. - 15.10.2019 Tue 14.15-16.45
03.09. - 15.10.2019 Tue 17.00-17.30
29.10. - 03.12.2019 Tue 14.15-16.45
29.10. - 03.12.2019 Tue 17.00-17.30
Anna-Leena Koivusalo
Teaching language: Swedish
04.09. - 16.10.2019 Wed 09.15-11.45
06.09. - 18.10.2019 Fri 09.15-11.45
Riina Uusikulku
Teaching language: Swedish
05.09. - 17.10.2019 Thu 09.15-11.45
31.10. - 12.12.2019 Thu 09.15-11.45
Anna-Leena Koivusalo
Teaching language: Swedish

Description

Soveltuu tutkintoasetuksen mukaiseksi alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavaksi kieliopinnoksi tai sen osaksi.

Studenter med finska som modersmål vid juridiska fakulteten.

Utgångsnivå: CEFR B1 (pdf).

Gymnasiekurs i svenska (minst medellång lärokurs) eller motsvarande färdigheter.

Om du tror att du inte har tillräckliga färdigheter kan du kontakta ansvarsläraren eller tutorn. En förberedande kurs/valmennuskurssi på nivå A2 kan vara till nytta.

Efter kursen kan du

  • förstå talad och skriven svenska och behärskar den centrala juridiska terminologin
  • presentera muntligt och skriftligt dina åsikter och argumentera för dem
  • skaffa och förmedla information från olika källor
  • förhandla och ge råd på svenska både muntligt och skriftligt.

Andra läsåret.

Under kursen behandlas aktuella teman inom det juridiska fackområdet. Studenterna följer med aktuell juridisk samhällsdebatt samt läser myndighetstexter och annan relevant litteratur. Temana diskuteras i samtal, sammanfattningar, rapporter och andra skrivövningar.

Du får information om materialet i början av kursen.

B1 (nöjaktig förmåga) eller B2 (god förmåga) enligt CEFR.

Skalan motsvarar den nivå som krävs av offentligt anställda enligt lagen 424/2003 och förordningen 481/2003.

Vid behov ger ansvarsläraren mer information.

Kurs med muntligt och skriftligt slutprov. Kursen består i regel av 42 kontakttimmar och ca 40 h självständigt arbete. Du ska delta aktivt i kursen (minst 75 % närvaro) och lämna in alla kursuppgifter under kursens lopp.

Ett alternativ till kursen är ersättande prov. Kontakta ansvarsläraren före provet.