Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
27.8.2019 at 12:00 - 30.8.2019 at 23:59

Messages

Anna-Leena Koivusalo

Published, 14.8.2019 at 16:30

Bästa studerande!

För att kunna avlägga kursen, får du inte vara alltför mycket borta från lektionerna. Regeln är att max. tre hela lektioners frånvaro är tillåten. Frånvaro berättigar inte till extra individuella uppgifter, utan du pluggar det du missat, självständigt.

Om detta känns omöjligt för dig, lönar det sig att fundera på ersättande prov i stället.

Anna-Leena Koivusalo

Published, 14.8.2019 at 16:15

Hej!

Om du studerar tvåspråkig examen (Tvex) och har finska som modelsmål, var god skriv in dig på sidan Tvex-språkstöd (https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=2847). Där lämnas in och kommenteras dina prestationer för Inledning till tvåspråkiga examina.

Skriv in dig också om du inte tänker delta i fakultetskursen ( grupp 1). Lösenordet till sidan är jurtvex-19

Om du vill delta i kursen (Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito), anmäl dig i WebOodi. Läraren skriver in dig på kurssidan i början av kursen.

De som inte deltar i kursen måste ha denna prestation gjord och tillgodoräknad från tidigare högskolestudier (https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tutkinnon-viestinnan-ja-k...).

Alternativt kan man delta i ersättande prov som görs i juridisk svenska. Mer information om provet hittar du i WebOodi: KK-RUOIK

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
14:15 - 16:45
Tue 3.9.2019
17:00 - 17:30
Tue 10.9.2019
14:15 - 16:45
Tue 10.9.2019
17:00 - 17:30
Tue 17.9.2019
14:15 - 16:45
Tue 17.9.2019
17:00 - 17:30
Tue 24.9.2019
14:15 - 16:45
Tue 24.9.2019
17:00 - 17:30
Tue 1.10.2019
14:15 - 16:45
Tue 1.10.2019
17:00 - 17:30
Tue 8.10.2019
14:15 - 16:45
Tue 8.10.2019
17:00 - 17:30
Tue 15.10.2019
14:15 - 16:45
Tue 15.10.2019
17:00 - 17:30
Tue 29.10.2019
14:15 - 16:45
Tue 29.10.2019
17:00 - 17:30
Tue 5.11.2019
14:15 - 16:45
Tue 5.11.2019
17:00 - 17:30
Tue 12.11.2019
14:15 - 16:45
Tue 12.11.2019
17:00 - 17:30
Tue 19.11.2019
14:15 - 16:45
Tue 19.11.2019
17:00 - 17:30
Tue 26.11.2019
14:15 - 16:45
Tue 26.11.2019
17:00 - 17:30
Tue 3.12.2019
14:15 - 16:45
Tue 3.12.2019
17:00 - 17:30

Other teaching

03.09. - 15.10.2019 Tue 14.15-16.45
03.09. - 15.10.2019 Tue 17.00-17.30
29.10. - 03.12.2019 Tue 14.15-16.45
29.10. - 03.12.2019 Tue 17.00-17.30
Anna-Leena Koivusalo
Teaching language: Swedish
04.09. - 16.10.2019 Wed 09.15-11.45
06.09. - 18.10.2019 Fri 09.15-11.45
Riina Uusikulku
Teaching language: Swedish
05.09. - 17.10.2019 Thu 09.15-11.45
31.10. - 12.12.2019 Thu 09.15-11.45
Anna-Leena Koivusalo
Teaching language: Swedish

Description

Soveltuu tutkintoasetuksen mukaiseksi alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavaksi kieliopinnoksi tai sen osaksi.

Studenter med finska som modersmål vid juridiska fakulteten.

Utgångsnivå: CEFR B1 (pdf).

Gymnasiekurs i svenska (minst medellång lärokurs) eller motsvarande färdigheter.

Om du tror att du inte har tillräckliga färdigheter kan du kontakta ansvarsläraren eller tutorn. En förberedande kurs/valmennuskurssi på nivå A2 kan vara till nytta.

Efter kursen kan du

  • förstå talad och skriven svenska och behärskar den centrala juridiska terminologin
  • presentera muntligt och skriftligt dina åsikter och argumentera för dem
  • skaffa och förmedla information från olika källor
  • förhandla och ge råd på svenska både muntligt och skriftligt.

Andra läsåret.

Under kursen behandlas aktuella teman inom det juridiska fackområdet. Studenterna följer med aktuell juridisk samhällsdebatt samt läser myndighetstexter och annan relevant litteratur. Temana diskuteras i samtal, sammanfattningar, rapporter och andra skrivövningar.

Du får information om materialet i början av kursen.

B1 (nöjaktig förmåga) eller B2 (god förmåga) enligt CEFR.

Skalan motsvarar den nivå som krävs av offentligt anställda enligt lagen 424/2003 och förordningen 481/2003.

Oppitunnin jälkeen klo 16.45-17.30 mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen (Kielikeskus, ks 304).

Kurs med muntligt och skriftligt slutprov. Kursen består i regel av 42 kontakttimmar och ca 40 h självständigt arbete. Du ska delta aktivt i kursen (minst 75 % närvaro) och lämna in alla kursuppgifter under kursens lopp.

Ett alternativ till kursen är ersättande prov. Kontakta ansvarsläraren före provet.