Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
19.8.2019 at 12:00 - 25.8.2019 at 23:59

Messages

Anna-Leena Koivusalo

Published, 14.8.2019 at 16:25

Hyvä opiskelija!

Tämän kurssin enin sallittu määrä poissaoloja on kolme kokonaista tapaamiskertaa. Poissaolot eivät oikeuta opettajalta saataviin lisätehtäviin, vaan tunnilla käsitellyt asiat opiskellaan itsenäisesti. Lisäpoissaoloja ei näin pienen tuntimäärän sisältävällä kurssilla ole mahdollista korvata.

Anna-Leena Koivusalo

Published, 14.8.2019 at 16:23

Hyvä opiskelija!

Tämä kurssi on tarkoitettu sinulle, jolla jo on hallussa ruotsin kielen perustaidot. Tuttuja asioita sinulle ovat substantiivien ja adjektiivien suvut ja taipuminen. Osaat taivuttaa verbejä eri aikamuodoissa ja muodostaa pää- ja sivulauseita ja kysymyksiä. Arkisanasto on suht hyvin muistissa. Tälle pohjalle rakentuu kurssin ruotsinkielinen oikeustieteellinen sisältö. Voit testata tämänhetkistä osaamistasi Moodle-sivulla ( https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=27281).

Jos pohjatietosi tuntuvat kovin vajavaisilta, on järkevämpää kohentaa niitä ensin valmentavalla kurssilla.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 5.9.2019
09:15 - 11:45
Thu 12.9.2019
09:15 - 11:45
Thu 19.9.2019
09:15 - 11:45
Thu 26.9.2019
09:15 - 11:45
Thu 3.10.2019
09:15 - 11:45
Thu 10.10.2019
09:15 - 11:45
Thu 17.10.2019
09:15 - 11:45
Thu 31.10.2019
09:15 - 11:45
Thu 7.11.2019
09:15 - 11:45
Thu 14.11.2019
09:15 - 11:45
Thu 21.11.2019
09:15 - 11:45
Thu 28.11.2019
09:15 - 11:45
Thu 5.12.2019
09:15 - 11:45
Thu 12.12.2019
09:15 - 11:45

Other teaching

03.09. - 15.10.2019 Tue 14.15-16.45
03.09. - 15.10.2019 Tue 17.00-17.30
29.10. - 03.12.2019 Tue 14.15-16.45
29.10. - 03.12.2019 Tue 17.00-17.30
Anna-Leena Koivusalo
Teaching language: Swedish
04.09. - 16.10.2019 Wed 09.15-11.45
06.09. - 18.10.2019 Fri 09.15-11.45
Riina Uusikulku
Teaching language: Swedish
05.09. - 17.10.2019 Thu 09.15-11.45
31.10. - 12.12.2019 Thu 09.15-11.45
Anna-Leena Koivusalo
Teaching language: Swedish

Description

Soveltuu tutkintoasetuksen mukaiseksi alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavaksi kieliopinnoksi tai sen osaksi.

Studenter med finska som modersmål vid juridiska fakulteten.

Utgångsnivå: CEFR B1 (pdf).

Gymnasiekurs i svenska (minst medellång lärokurs) eller motsvarande färdigheter.

Om du tror att du inte har tillräckliga färdigheter kan du kontakta ansvarsläraren eller tutorn. En förberedande kurs/valmennuskurssi på nivå A2 kan vara till nytta.

Efter kursen kan du

  • förstå talad och skriven svenska och behärskar den centrala juridiska terminologin
  • presentera muntligt och skriftligt dina åsikter och argumentera för dem
  • skaffa och förmedla information från olika källor
  • förhandla och ge råd på svenska både muntligt och skriftligt.

Andra läsåret.

Under kursen behandlas aktuella teman inom det juridiska fackområdet. Studenterna följer med aktuell juridisk samhällsdebatt samt läser myndighetstexter och annan relevant litteratur. Temana diskuteras i samtal, sammanfattningar, rapporter och andra skrivövningar.

Du får information om materialet i början av kursen.

B1 (nöjaktig förmåga) eller B2 (god förmåga) enligt CEFR.

Skalan motsvarar den nivå som krävs av offentligt anställda enligt lagen 424/2003 och förordningen 481/2003.

Vid behov ger ansvarsläraren mer information.

Kurs med muntligt och skriftligt slutprov. Kursen består i regel av 42 kontakttimmar och ca 40 h självständigt arbete. Du ska delta aktivt i kursen (minst 75 % närvaro) och lämna in alla kursuppgifter under kursens lopp.

Ett alternativ till kursen är ersättande prov. Kontakta ansvarsläraren före provet.