Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.10.2019 at 12:00 - 20.10.2019 at 23:59

Description

Soveltuu tutkintoasetuksen mukaiseksi alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavaksi kieliopinnoksi tai sen osaksi.

Studenter inom statsvetenskapliga fakulteten enligt utbildningsprogrammet.

Utgångsnivå: CEFR B1 (pdf). Gymnasiekurs i svenska (minst medellång lärokurs) eller motsvarande färdigheter. Om du tror att du inte har tillräckliga färdigheter kan du kontakta ansvarsläraren eller tutorn. En förberedande kurs/valmennuskurssi på nivå A2 kan vara till nytta.

Efter kursen kan du

  • använda den centrala terminologin inom ditt eget studieområde
  • uttrycka och motivera din åsikt både muntligt och skriftligt
  • uttrycka dig enligt situationens krav så att kommunikationen fungerar
  • skaffa och förmedla information från olika källor
  • uppträda i offentliga sammanhang, t.ex. hålla föredrag och leda diskussioner.

Rekommenderas tidigast andra läsåret.

Under kursen behandlar vi centrala teman inom ditt eget studieområde, arbetslivet och samhället. Kursdeltagarna medverkar genom sina egna temaval. Vi diskuterar temana i par och i smågrupper samt i samband med muntliga presentationer. Den skriftliga färdigheten övar du genom att skriva t.ex. referat, rapporter, argumenterande texter och e-post. Vi repeterar och övar också grammatik.

Du får information om materialet i början av kursen.

B1 (nöjaktig förmåga) eller B2 (god förmåga) enligt CEFR.

Skalan motsvarar den nivå som krävs av offentligt anställda enligt lagen 424/2003 och förordningen 481/2003.

Vid behov ger ansvarsläraren mer information.

Kurs med muntligt och skriftligt slutprov. Kursen består i regel av 42 timmar kontaktundervisning och ungefär lika mycket självständiga studier, men det finns även flerformskurser där kontakttimmarna är färre och andelen självständigt arbete större. Du ska delta aktivt i kursen (minst 75 % närvaro) och lämna in alla kursuppgifter innan du deltar i slutproven.

Ett alternativ till kursen är ersättande prov. Mer info, kontakta ansvarsläraren.