Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.12.2019 at 00:01 - 26.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 29.1.2020
17:00 - 20:00
Wed 5.2.2020
17:00 - 20:00
Wed 12.2.2020
17:00 - 20:00

Description

  • KLTO vastaa opintojaksosta
  • Opintojakso on valinnainen
  • Opintojakso kuuluu tieteenalaopintoihin
  • Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille
  • Soveltuu ensisijaisesti psykologian jatko-opiskelijoille.

Tavoitteena on, että osallistujat saavat yleiskuvan vakavien mielenterveyshäiriöiden varhaisesta vaiheesta ja kehittymisestä, arvioimisesta ja preventiivisistä keinoista.

Opintojakson voi suorittaa missä tahansa vaiheessa opintoja. Järjestetään kevätlukukaudella 2018

Varhaisten vakavien mielenterveyshäiriöiden tieteellinen tutkiminen - kurssi käsittelee mielenterveyteen vaikuttavia epidemiologisia riskitekijöitä, varhaisia oireita, niiden ennaltaehkäisevää hoitoa ja miten näitä ilmiöitä voidaan tieteellisesti tutkia.

1. Luento: Mielenterveyshäiriön riskivaiheen peruskäsitteet, vakavien mielenterveyden häiriöiden jatkumon muuttujat ja teoretisointi, stressi-haavoittuvuusmallit, riskivaiheen muuttujat ja arviointimenetelmät. Itsenäisen työskentelyn tehtävä.

2. Luento: Riskivaiheen tieteellinen tutkiminen, muuttujat, aineiston edustavuus ja kausaalipäätelmät.

3. Luento: Kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden läpikäymistä ja havainnointia ja aihealueen problematisointia tutkimusjulkaisujen valossa.

Artikkeleita esseen kirjoittamisen taustaksi. Artikkelit valitaan kurssin yhteydessä.

Luennot ja itsenäinen työskentely. Luennot 3 x 3 tuntia ja essee.

Hyväksytty / Hylätty

Luennot 3 x 3 tuntia ja essee. Läsnäolopakko.