Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.5.2019 at 00:01 - 4.8.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocationInfo
Thu 5.9.2019
09:00 - 16:30
Tero Vahlberg
Fri 6.9.2019
09:00 - 16:30
Tero Vahlberg

Description

  • KLTO vastaa opintojaksosta
  • Opintojakso on valinnainen
  • Opintojakso kuuluu tieteenalaopintoihin
  • Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

Tällä kurssilla on tavoitteena opettaa tutkijoille SPSS-ohjelmiston käyttöä tilastollisten analyysien toteutuksessa sekä lisätä tutkijoiden omien aineistojen käsittelymahdollisuuksia, menetelmätuntemusta sekä omatoimisuuta analyysien toteutuksessa. Analyysien toteutuksessa aputyövoimaa käyttävillekin tutkijoille kurssi tarjoaa mahdollisuuden saavuttaa kommunikoinnissa paremmin toimiva taso.

Opintojakson voi suorittaa missä tahansa vaiheessa opintoja. Järjestetään syys- ja kevätlukukaudella

Pääpaino on valikoiden avulla tapahtuvan ohjelman käytön opetuksessa. Kurssi on itsenäinen kokonaisuus. Ohjelmistolla tapahtuvan ratkaisun yhteydessä opetellaan aineistojen käsittelyä, analyysiongelmien jäsentelyä, menetelmien tulkintaa sekä tulosten raportointia.

Läsnäolo opetuksessa & harjoitustehtävät.

  • Hyväksytty/ Hylätty
  • Läsnäolo koko kurssin ajan & tehtävät = 1 op

Koko kurssin opetus tapahtuu pienryhmässä mikroluokassa menetelmäopetuksen ohessa harjoittelemalla esimerkkiongelmia ratkaisemalla. Läsnäolovaatimus.

KLTO-134, Tilastolliset perusanalyysit SPSS-ohjelmistolla on sama kurssi kuin aiempi 921120, Tilastolliset perusanalyysit SPSS-ohjelmistolla