Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.5.2019 at 00:01 - 26.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 30.1.2020
13:00 - 16:00
Tue 10.3.2020
13:00 - 16:00
Wed 29.4.2020
13:00 - 16:00

Description

Opintojakso on valinnainen

KLTO vastaa kurssista

Kurssi kuuluu tieteenalaopintojen kokonaisuuteen

Opintojaksoa suositellaan sairaanhoitaja ja ensihoitaja -taustaisille tohtorikoulutettaville sekä väitöskirjatutkijoille, joiden aihe liittyy akuuttihoitotyöhön.

Akuutin hoitotyön seminaariryhmään osallistuminen kehittää omasta tutkimuksesta viestimisen taitoja, vertaisarviointiosaamista, metodologista osaamista sekä lisää samanlaisen aihepiirin parissa väitöskirjaa tekevien verkostoitumista.

Akuutin hoitotyön seminaariryhmässä omaa tutkimusaihetta ja tutkimusprosessia esitellään ja läpikäydään reflektoivasti ja vertaisten kesken toisilta myös oppien. Opintojakson yhtenä tarkoituksena on edistää akuutin hoitotyön aiheiden parissa väitöskirjaa tekevien ammatillista ja tieteellistä verkostoitumista. Opintojakson aluksi osallistujien tutkimusaiheet, tutkimussuunnitelmat ja tutkimusten metodologiset lähestymistavat käydään yhteisesti läpi ja sovitaan myöhempien tapaamisten esityksistä ja opponoinneista sekä tutkimusmenetelmiin ja niiden hyödyntämiseen eri tutkimuskohteissa kohdistettujen työpajojen aiheista, aikatauluista sekä metodologisista opetustarpeista. Opintojaksosta muodostuu osallistujiensa näköinen ja heidän tarpeisiinsa pohjautuva kokonaisuus, joka tukee väitöskirjaprosessin edistymistä.

syys-/kevätlukukausi

Osallistujien omien tutkimusprosessien reflektoiva esittely ja opponoinnit, opintojakson alussa yhdessä sovitut metodologiset aiheet ja tarvittaessa väitöskirjaprosessiin liittyvät aiheet.

Hyväksytty / hylätty

Feedback form: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/99646/lomake.html

Kurssi siirrety alkamaan kevät lukukaudella 2020!

5 seminaaria (5 x 4h), oman tutkimuksen esittäminen, opponointi, tutkimusmenetelmätyöpajoihin sidotut pienryhmätehtävät. Läsnäolopakko 80%. Maksimissaan 16 osallistujaa.

Sumanen Hilla