Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Inga tidigare studier krävs.

Efter avlagd kurs har den studerande kunskaper i de mest centrala forskningsinriktningarna och forskningsmetoderna inom litteraturvetenskapen.

Under hösten det första studieåret. Kursen ordnas varje läsår.

Den studerande bekantar sig med grunderna i litteraturforskning.

Grundbok i litteraturvetenskap. Historia, praktik, teori, red. Carin Franzén, 2015

Litteraturvetenskap - en inledning, red. Staffan Bergsten, 2002

Valda delar ur Litteratur. Introduktion till teori och analys, red. Lasse Horne Kjaelgaard et al, 2015

Avläggs som kurs.

Kristina Malmio