Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Akateemiset tekstitaidot 3 Cr General Examination 29.7.2020 - 29.7.2020
Akateemiset tekstitaidot: kielitieto (syksy) 3 Cr Lecture Course 2.9.2020 - 9.12.2020
Akateemiset tekstitaidot: kielitieto, SYKSY 3 Cr Lecture Course 2.9.2020 - 10.12.2020
Akateemiset tekstitaidot 3 Cr General Examination 16.9.2020 - 16.9.2020
Akateemiset tekstitaidot 3 Cr General Examination 14.10.2020 - 14.10.2020
Akateemiset tekstitaidot 3 Cr General Examination 4.11.2020 - 4.11.2020
Akateemiset tekstitaidot 3 Cr General Examination 2.12.2020 - 2.12.2020
Akateemiset tekstitaidot: kielitieto, KEVÄT 3 Cr Lecture Course 18.1.2021 - 6.5.2021
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Akateemiset tekstitaidot 3 Cr General Examination 8.7.2020 - 8.7.2020
Akateemiset tekstitaidot 3 Cr General Examination 17.6.2020 - 17.6.2020
Akateemiset tekstitaidot 3 Cr General Examination 15.5.2020 - 15.5.2020
Akateemiset tekstitaidot 3 Cr General Examination 3.4.2020 - 3.4.2020
Akateemiset tekstitaidot 3 Cr General Examination 13.3.2020 - 13.3.2020
Akateemiset tekstitaidot: kielitieto (kevät, ryhmä 2) 3 Cr Lecture Course 12.3.2020 - 30.4.2020
Akateemiset tekstitaidot 3 Cr General Examination 14.2.2020 - 14.2.2020
Akateemiset tekstitaidot 3 Cr General Examination 17.1.2020 - 17.1.2020
Akateemiset tekstitaidot: kielitieto (kevät) 3 Cr Course 16.1.2020 - 27.2.2020
Akateemiset tekstitaidot 3 Cr General Examination 22.11.2019 - 22.11.2019
Akateemiset tekstitaidot 3 Cr General Examination 1.11.2019 - 1.11.2019
Akateemiset tekstitaidot: kielitieto (syksy) 3 Cr Course 28.10.2019 - 9.12.2019
Akateemiset tekstitaidot 3 Cr General Examination 11.10.2019 - 11.10.2019
Akateemiset tekstitaidot 3 Cr General Examination 20.9.2019 - 20.9.2019
Akateemiset tekstitaidot 3 Cr General Examination 24.7.2019 - 24.7.2019
Akateemiset tekstitaidot 3 Cr General Examination 3.7.2019 - 3.7.2019
Akateemiset tekstitaidot 3 Cr General Examination 12.6.2019 - 12.6.2019
Akateemiset tekstitaidot 3 Cr General Examination 24.5.2019 - 24.5.2019
Akateemiset tekstitaidot 3 Cr General Examination 29.3.2019 - 29.3.2019
Akateemiset tekstitaidot 3 Cr General Examination 22.2.2019 - 22.2.2019
Akateemiset tekstitaidot 3 Cr General Examination 8.2.2019 - 8.2.2019
Akateemiset tekstitaidot: kielitieto, III periodi 3 Cr Course 18.1.2019 - 1.3.2019
Akateemiset tekstitaidot 3 Cr General Examination 18.1.2019 - 18.1.2019
Akateemiset tekstitaidot 3 Cr General Examination 16.11.2018 - 16.11.2018
Akateemiset tekstitaidot 3 Cr General Examination 2.11.2018 - 2.11.2018
Akateemiset tekstitaidot 3 Cr General Examination 5.10.2018 - 5.10.2018
Akateemiset tekstitaidot 3 Cr General Examination 14.9.2018 - 14.9.2018
Akateemiset tekstitaidot: kielitieto (I periodi) 3 Cr Course 6.9.2018 - 18.10.2018

Target group

Opintojakso on pakollinen sekä kielten kandiohjelman että kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman opiskelijoille.

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman opiskelijat suorittavat opintojakson äidinkielen mukaan: suomenkieliset suorittavat opintojakson KOK-403S ja ruotsinkieliset opintojakson KOK-403N. Suomen kielen ja kulttuurin opiskelijat valitsevat suomenkielisen opintojakson.

Muiden kandiohjelmien opiskelijat eivät suorita tätä opintojaksoa.

Opintojakson toteutuksesta vastaa kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma.

Prerequisites

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen kielenhuollon osuutta vastaavat tiedot

Learning outcomes

Opintojakson aikana opiskelija syventää akateemisia tekstitaitojaan ja yleistä kielitietämystään.

Timing

Kandinopintojen 1. tai 2. vuosi.

Contents

Opintojaksossa perehdytään suomen tai ruotsin kieliopin tai tieteellisten tekstien piirteisiin. Lisäksi kerrataan yleiskielen normeja sekä tutustutaan tekstien luettavuuteen ja sujuvuuteen vaikuttaviin tekijöihin.

Activities and teaching methods in support of learning

Opetuksessa hyödynnetään sekä lähi- että verkko-oppimisympäristöjä monipuolisesti. Opintojakson kurssimuotoinen suoritus perustuu erilaisiin oppimista tukeviin ja mittaaviin yksilö- ja ryhmätöihin.

Study materials

Kirjatenttivaihtoehto (suomen kieli) (molemmat teokset/teoksen osat luetaan):
Alko, I. & Kauppinen A. 2008: Käyttökielioppi
Kankaanpää, S. & Piehl , A. 2011: Tekstintekijän käsikirja s. 189–257 (Tekstin ymmärrettävyys ja sävy).

Assessment practices and criteria

Opintojakson suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty–hylätty.

Completion methods

Opintojakso toteutetaan esimerkiksi kielitietoa käsittelevänä luentokurssina tai kirjatenttinä. Luentokurssilla noudatetaan tiedekunnan pysyväismääräysten mukaista 85 prosentin läsnäolovelvoitetta.