Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan etäopetuksena Moodlessa. Moodle-alueen kurssiavain on annettu ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Enrol
11.2.2020 at 09:00 - 12.3.2020 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 12.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 19.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 26.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 2.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 16.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 23.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 30.4.2020
10:15 - 11:45

Description

Opintojakso on pakollinen sekä kielten kandiohjelman että kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman opiskelijoille.

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman opiskelijat suorittavat opintojakson äidinkielen mukaan: suomenkieliset suorittavat opintojakson KOK-403S ja ruotsinkieliset opintojakson KOK-403N. Suomen kielen ja kulttuurin opiskelijat valitsevat suomenkielisen opintojakson.

Muiden kandiohjelmien opiskelijat eivät suorita tätä opintojaksoa.

Opintojakson toteutuksesta vastaa kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma.

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen kielenhuollon osuutta vastaavat tiedot

Opintojakson aikana opiskelija syventää akateemisia tekstitaitojaan ja yleistä kielitietämystään.

Kandinopintojen 1. tai 2. vuosi.

Opintojaksossa perehdytään suomen tai ruotsin kieliopin tai tieteellisten tekstien piirteisiin. Lisäksi kerrataan yleiskielen normeja sekä tutustutaan tekstien luettavuuteen ja sujuvuuteen vaikuttaviin tekijöihin.

Kirjatenttivaihtoehto (suomen kieli) (molemmat teokset/teoksen osat luetaan):
Alko, I. & Kauppinen A. 2008: Käyttökielioppi
Kankaanpää, S. & Piehl , A. 2011: Tekstintekijän käsikirja s. 189–257 (Tekstin ymmärrettävyys ja sävy).

Opetuksessa hyödynnetään sekä lähi- että verkko-oppimisympäristöjä monipuolisesti. Opintojakson kurssimuotoinen suoritus perustuu erilaisiin oppimista tukeviin ja mittaaviin yksilö- ja ryhmätöihin.

Opintojakson suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty–hylätty.

Opintojakso toteutetaan esimerkiksi kielitietoa käsittelevänä luentokurssina tai kirjatenttinä. Luentokurssilla noudatetaan tiedekunnan pysyväismääräysten mukaista 85 prosentin läsnäolovelvoitetta.