Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Obligatorisk för alla inom kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer.

Allmänna IT-färdigheter.

Efter studieavsnittet ska studenten kunna söka och hitta information i olika källor och aktuella databaser, bedöma informationens relevans och redogöra för och använda digitala referenskällor och korpusar för det svenska språket.

Vårterminen under fösta året av kandidatprogrammet.

Studieavsnittet introducerar olika sökstrategier och sökmotorer, de största och viktigaste databaserna för studiet av nordiska språk/nordisk litteratur och de viktigaste korpusarna samt digitala referensverken för det svenska språket. Tonvikten ligger på elektroniska databaser och korpusar samt på att lära sig söka och hitta information, värdera dess relevans och auktoritet (källkritik) samt kännedom om upphovsrätt.

Studieavsnittet bygger på olika uppgifter där man praktiskt övar att använda digitala verktyg.

Studieavsnittet bedöms på skalan godkänd/underkänd.

Nätbaserad kurs med en till två klassrumstillfällen i kombination med inlämningsuppgifter på moodleplattformen.

Jannika Lassus