Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
20.8.2019 at 09:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Description

Kursen ger grundläggande orientering kring litteraturen och språken i samhället. Den belyser litteraturens uppgifter, språkets olika funktioner och hur samhället i sin tur sätter ramar för språk och skrivande. Mer specifikt ges basfakta och insikter i språk- och kulturpolitik och om institutioner som skola, medier, förlag, litterära institutioner, bibliotek, språkvårdsorgan och organiserad webbkommunikation. Relationen mellan språk, litteratur och samhälle behandlas med både historiska perspektiv och aktuell relevans. Särskild uppmärksamhet ägnas Nordens minoritetsspråk och -litteraturer.

Undervisningskurs, avläggs genom aktiv närvaro, skrivuppgifter och andra arbetsuppgifter såsom grupparbete och studiebesök.

En litteraturlista utdelas i samband med undervisningen.

Bedömningen baserar sig på dokumenterade kursaktiviteter såsom kursdagbok, inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.

Johan Franzon och Kristina Malmio