Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 16.1.2020 at 23:59

Timetable

OBS ATT DEN ÅTERSTÅENDE DELEN AV KURSEN GÖRS OM TILL DISTANSKURS. FÖLJ MED MOODLESIDAN https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=36735 OCH MEJLEN FÖR NÄRMARE INFORMATION.

DateTimeLocation
Thu 16.1.2020
14:15 - 15:45
Thu 23.1.2020
14:15 - 15:45
Thu 30.1.2020
14:15 - 15:45
Thu 6.2.2020
14:15 - 15:45
Thu 13.2.2020
14:15 - 15:45
Thu 20.2.2020
14:15 - 15:45
Thu 27.2.2020
14:15 - 15:45
Thu 12.3.2020
14:15 - 15:45
Thu 19.3.2020
14:15 - 15:45
Thu 26.3.2020
14:15 - 15:45
Thu 2.4.2020
14:15 - 15:45
Thu 16.4.2020
14:15 - 15:45
Thu 23.4.2020
14:15 - 15:45
Thu 30.4.2020
14:15 - 15:45

Description

Studerandena stärker kunskaper och färdigheter som behövs i arbetslivet.

Ämnen som relaterar till kandidatprogrammet behandlas ur en praktisk arbetslivsinriktad synvinkel.

Om boktentamensalternativ besluts skilt för de olika studieinriktningarna eller från fall till fall.

Studieavsnittet bedöms på skalan godkänd-underkänd.

Praktikperioden (ifall studieavsnittet avläggs i form av praktik) omfattar minst 2 månader (2 månader = 5 sp).

Föreläsnings- eller övningskurser som varierar från år till år. Kursen kan även avläggas genom praktik eller praktik- eller föreläsningspass. Även boktentamen är möjlig enligt överenskommelse med ansvarsläraren för studieperioden.

Hanna Lehti-Eklund vikarierar Maria Green-Vänttinen under höstterminen 2019.

Kan även avläggas som TRA-501 Introduktion till yrkesöversättning, språkparet svenska-finska. TRA-501 Introduktion till yrkesöversättning (svenska-finska) kan ersätta studieavsnittet KOK-407N Arbetslivsorientering.