Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Wed 17.6.2020
10:00 - 14:00

Description

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma. Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunta. Perusopinnot, pakollinen.

Opiskelijalla on perustiedot Suomen itsenäisyyttä edeltävän ajan kirjallisuuden historiasta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy lukemaan, kirjoittamaan ja keskustelemaan Suomen kirjallisuuteen liittyvistä teemoista.

Ensimmäisen lukuvuoden aikana (syyslukukaudella). Opintojakson voi suorittaa syyslukukaudella kurssina tai koko lukuvuoden ajan kirjatenttinä.

Opinnoissa tutustutaan kronologisesti itsenäisyyttä edeltävän ajan Suomen kirjallisuuden historiaan ja eri aikakausien kaunokirjallisiin teksteihin.

Kirjatenttivaihtoehto:
Laitinen, Kai: Suomen kirjallisuuden historia. (Otava 1981–1997, 1.-4. painos). Luvut I – III + sivut 245–339 luvusta IV. (ei kuitenkaan sivuja 79–92, 132–135, 207–214, 265–283 ja 297–309)
Tekstinäytteitä, joista sovitaan vastaavan opettajan kanssa.

Kirjalliset ja suulliset tehtävät kurssin aikana, teksteihin perehtyminen ja niistä keskusteleminen.

Arvosana määräytyy suoritustavan mukaan joko kotitehtävien, väli- ja loppukuulustelujen tai kirjatentin perusteella. Kurssiarvioinnissa otetaan huomioon myös osallistumisen aktiivisuus. Arvosteluasteikko 1-5.

Salitiedot vain suomenkielen tasokokeelle klo 10-12.

Opintojakson voi suorittaa joko kurssina tai kirjatenttinä. Kurssille osallistujilta vaaditaan 85 % läsnäoloa.