Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 16.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 9.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 12.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 16.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 19.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 23.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 26.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 30.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 3.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 7.10.2019
12:15 - 13:45
Thu 10.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 14.10.2019
12:15 - 13:45
Thu 17.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 28.10.2019
12:15 - 13:45
Thu 31.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 4.11.2019
12:15 - 13:45
Thu 7.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 11.11.2019
12:15 - 13:45
Thu 14.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 18.11.2019
12:15 - 13:45
Thu 21.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 25.11.2019
12:15 - 13:45
Thu 28.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 2.12.2019
12:15 - 13:45
Thu 5.12.2019
12:15 - 13:45
Mon 9.12.2019
12:15 - 13:45
Thu 12.12.2019
12:15 - 13:45

Description

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien koulutusohjelma.Suomen kielen ja kulttuurin aineopinnot. Pakollinen Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunnan opiskelijoille.

Perusopintojen opintojaksot Kielitaito I ja Kielitaito II pitää olla suoritettuna.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt erityyppisten tekstien analyysiin ja hän on syventänyt tietojaan tekstilajeista kirjoittamalla tekstejä itse ja analysoimalla erilaisia julkaistuja tekstejä. Opiskelijalla on hyvä käsitys tekstien arviointikriteereistä, ja hän on oppinut antamaan muiden teksteistä perusteltua vertaispalautetta ja muokkaamaan omia tekstejään saamansa palautteen perusteella. Opiskelija osaa valmistella ja pitää suullisen esityksen asiantuntijakontekstissa, ja hän hallitsee suullisiin esityksiin liittyvien apuvälineitten käyttöä.

Opiskelija voi suorittaa opintojakson heti, kun perusopintojen opintojaksot Kielitaito I ja Kielitaito II on suoritettu. Kurssi järjestetään lukuvuosittain.

Opintojaksossa analysoidaan erityyppisiä tekstejä toisaalta tekstin rakentumisen ja toisaalta teksteissä esiintyvän kieliopin näkökulmasta. Lisäksi opiskelijat kirjoittavat itse eri tekstilajeja edustavia tekstejä, joita voivat olla esimerkiksi tieteellinen sekä yleistajuinen teksti omalta alalta, oppimispäiväkirja ja muistio. Opiskelijat tutustuvat toisten kirjoituksiin ja antavat niistä palautetta. Opintojaksossa harjoitellaan myös suullista esiintymistä, siihen valmistautumista ja siihen liittyvien apuvälineitten käyttöä.

Kirjalliset ja suulliset tehtävät kurssin aikana, kirjoitusharjoitukset, palautteen vastaanottaminen ja antaminen, mahdolliseen oheiskirjallisuuteen perehtyminen ja siitä keskusteleminen.

Arvioinnissa otetaan huomioon kirjoitusharjoitukset, suullinen esitys ja muut kurssitehtävät sekä osallistumisen aktiivisuus. Opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5.

Kurssi, ei kirjatenttivaihtoehtoa; kurssilla noudatetaan tiedekunnan pysyväismääräysten mukaista 85 prosentin läsnäolovelvoitetta.