Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 2.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
10:15 - 11:45
Tue 10.9.2019
10:15 - 11:45
Tue 17.9.2019
10:15 - 11:45
Tue 24.9.2019
10:15 - 11:45
Tue 1.10.2019
10:15 - 11:45
Tue 8.10.2019
10:15 - 11:45
Tue 15.10.2019
10:15 - 11:45
Tue 29.10.2019
10:15 - 11:45
Tue 5.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 12.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 19.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 26.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 3.12.2019
10:15 - 11:45
Tue 10.12.2019
10:15 - 11:45

Description

Opintojakson tavoitteena on kielitaito, joka mahdollistaa sujuvan kanssakäymisen syntyperäisten viron kielen puhujien kanssa ja antaa opiskelijalle valmiudet ylläpitää ja kehittää kielitaitojaan itsenäisesti eteenpäin.

Opintojakson jälkeen opiskelijan kielitaito vastaa pääosin yleiseurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) –kuvausten tasoa A2.1-A2.2, harvat myös B1.1. http://www02.oph.fi/ops/taitotasoasteikko.pdf. Saavutetut suulliset taidot (puhuminen ja kuullun ymmärtäminen) vastaavat suurin piirtein taitotasoa A2.2-B1.1). Saavutetut kirjalliset taidot (lukeminen ja kirjoittaminen) vastaavat suurin piirtein taitotasoa A2.1-A2.2).

Kurssin jälkeen opiskelija:

 • Ymmärtää pääajatukset ja keskeisiä yksityiskohtia puheesta, joka käsittelee koulussa, työssä tai vapaaaikana säännöllisesti toistuvia teemoja;
 • Ymmärtää radiouutisten, elokuvien, tv-ohjelmien ja selkeiden puhelinviestien pääkohdat.
 • Osaa kertoa tutuista asioista myös joitakin yksityiskohtia.
 • Selviytyy kielialueella tavallisimmista arkitilanteista ja epävirallisista keskusteluista.
 • Osaa viestiä itselleen tärkeistä asioista myös hieman vaativammissa tilanteissa.
 • Pitää yllä ymmärrettävää puhetta, vaikka pitemmissä puhejaksoissa esiintyy taukoja ja epäröintiä.
 • Osaa käyttää melko laajaa jokapäiväistä sanastoa ja joitakin yleisiä fraaseja ja idiomeja.
 • Pystyy lukemaan monenlaisia, muutaman sivun pituisia tekstejä tutuista aiheista ja seuraamaan tekstin pääajatuksia, avainsanoja ja tärkeitä yksityiskohtia myös valmistautumatta.
 • Selviytyy kirjoittamalla tavanomaisissa arkitilanteissa.
 • Osaa kirjoittaa hyvin lyhyen, yksinkertaisen kuvauksen tapahtumista, menneistä toimista ja henkilökohtaisista kokemuksista tai elinympäristönsä arkipäiväisistä puolista (lyhyet kirjeet, muistilaput, hakemukset, puhelinviestit).
 • Osaa arkisen perussanaston, rakenteet ja tavallisimmat sidoskeinot.

Kirjoitus-, keskustelu ja kielioppikurssi. Opintojakson aikana syvennetään viron kielen hallintaa ja kehitetään suullisia (kuunteleminen, puhuminen, lukeminen) ja kirjallisia taitojaan. Kurssilla luetaan erityyppisiä tekstejä (sanomalehtiartikkelit, mielipidetekstit, mainokset), tehdään kirjallisia kotitehtäviä (5) ja pidetään yksi esitelmä viroksi. Opintojakson aikana opitaan valmistelemaan ja esittämään suullinen esitelmä viroksi.

Kieliopillisista aiheista keskitytään seuraaviin: infinitiivit (ma, -da, -des), partisiipit, finiittimuodot, modukset; sijamuotojen käytön erikoisuuksia, rektio, lausetyypit, sanajärjestys.