Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

tiedot

- saada perustiedot pohjoissaamen kieliopista ja fonologiasta

- tutustua erilaisiin saamen oppimiseen tarkoitettuihin digitaalisiin apuneuvoihin

taidot

- osaa taivuttaa verbejä kaikissa aikamuodoissa ja nomineja keskeisissä sijamuodoissa

- osaa käydä yksinkertaisia keskusteluja erilaisista arkipäivän aiheista

- osaa kirjoittaa lyhyitä tekstejä omasta elinympäristöstä

- osaa lukea yksinkertaisia tekstejä

yleiset valmiudet

- osaa käyttää saamen sanakirjoja

Jakso tutustuttaa pohjoissaameen käytännönläheisesti. Kurssilla käydään läpi arkipäivän aiheita ja opitaan pohjoissaamen peruskieliopin keskeisimmät osat ja saadaan yksinkertainen sanasto perustarpeisiin. Myös ääntämistä harjoitellaan eri materiaalien avulla. Opintojaksossa tutustutaan myös eri digitaalisiin apuvälineisiin, joiden avulla saamea voi harjoitella.

Länsman, Helmi 2007: Cealkke dearvvuođaid 1. Saamelaiskäräjät.

Tukimateriaali:
Sammallahti, Pekka 1993: Sámi-suoma-sámi sátnegirji. Saamelais-suomalais-saamelainen sanakirja. Girjegiisá Oy.
Sammallahti, Pekka 1989: Sámi-suoma sátnegirji. Saamelais-suomalainen sanakirja. Jorgaleaddji Oy.

Kurssisuoritukseen sisältyy osallistuminen luennoille sekä toiseen harjoitteluryhmään. Ilmoittaudu sekä luennoille että toiseen harjoitusryhmään! Harjoitusryhmiä vetävät opiskelijatuutorit.

kappaleiden lukeminen, kääntäminen, kirjoitusharjoituksia, keskusteluharjoituksia