Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Saame II (SUKU-G301/SUKU-G302/IND-515/402776) 5 Cr Lecture Course 27.10.2020 - 10.12.2020
Saame II (SUKU-G301/SUKU-G302/IND-515/402776) 5 Cr Course 28.10.2019 - 27.11.2019
Sami II 5 Cr Exam retake 5.4.2019 - 5.4.2019
Sami II 5 Cr Exam retake 1.2.2019 - 1.2.2019
Saame II (KOK-G122/SUKU-G301/SUKU-G302/IND-515/SOK3) 5 Cr Course 30.10.2018 - 14.12.2018
Saame II 5 Cr Exam retake 8.6.2018 - 8.6.2018
Saame II 5 Cr Exam retake 13.4.2018 - 13.4.2018
Saame II 5 Cr Course 30.10.2017 - 13.12.2017

Learning outcomes

Opintojakson jälkeen opiskelija:

  • on laajentanut tietojaan pohjoissaamen kieliopista
  • hallitsee peruskieliopin keskeiset osa-alueet
  • osaa käydä yksinkertaisia keskusteluja eri aiheista
  • osaa lukea erilaisia tekstejä sanakirjan avulla
  • osaa kirjoittaa lyhyitä tekstejä eri aiheista
  • osaa käyttää digitaalisia apuvälineitä saamen taitojen harjoittelussa ja tiedon syventämisessä.

Contents

Opintojaksossa laajennetaan tietoa pohjoissaamen peruskieliopista ja opitaan uutta sanastoa eri aiheista. Opittavia asioita mm. Keskeiset modukset, adjektiivien vertailu ja keskeinen johto-oppi.

Study materials

Länsman, Helmi 2007: Cealkke dearvvuođaid 1. Saamelaiskäräjät.
Länsman, Helmi 2006: Cealkke dearvvuođaid 2. Saamelaiskäräjät.

Tukimateriaali:
Sammallahti, Pekka 1993: Sámi-suoma-sámi sátnegirji. Saamelais-suomalais-saamelainen sanakirja. Girjegiisá Oy.
Sammallahti, Pekka 1989: Sámi-suoma sátnegirji. Saamelais-suomalainen sanakirja. Jorgaleaddji Oy.

Completion methods

Läsnäolovaatimus 90%.