Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.2.2020 at 09:00 - 9.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 9.3.2020
12:15 - 13:45
Fri 13.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 16.3.2020
12:15 - 13:45
Fri 20.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 23.3.2020
12:15 - 13:45
Fri 27.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 30.3.2020
12:15 - 13:45
Fri 3.4.2020
10:15 - 11:45
Mon 6.4.2020
12:15 - 13:45
Fri 17.4.2020
10:15 - 11:45
Mon 20.4.2020
12:15 - 13:45
Fri 24.4.2020
10:15 - 11:45
Mon 27.4.2020
12:15 - 13:45

Description

Opintojakson jälkeen opiskelija

  • tuntee keskeiset saamesta kirjoitetut kieliopit
  • hahmottaa saamen rakenteen kieliopillisena kokonaisuutena
  • osaa hyödyntää kieliopin tuntemusta kielenoppimisessa

Opintojaksossa syvennytään saamen kielioppiin ja sen ominaisuuksiin joko kielioppi- tai tekstilähtöisesti.

Länsman, Helmi 2015: Cealkke dearvvuođaid 5. Saamelaiskäräjät.
Pope, Kirsten & Sárá, Máret 2013: Eatnigiella. Giellaoahpu váldogirji. Davvi Girji.

Tukimateriaali:
Nickul, Karl 1994: Samisk grammatikk. Davvi Girji.
Sammallahti, Pekka 1993: Sámi-suoma-sámi sátnegirji. Saamelais-suomalais-saamelainen sanakirja. Girjegiisá Oy.
Sammallahti, Pekka 1989: Sámi-suoma sátnegirji. Saamelais-suomalainen sanakirja. Jorgaleaddji Oy.