Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
20.8.2019 at 09:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Description

ei edellytä edeltäviä opintoja

Opiskelija tuntee Unkarin kirjallisuushistorian keskeisimpiä vaiheita. Kirjallisuuden kautta opiskelija muodostaa kuvan myös unkarilaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta.

2-3. lukuvuosi, järjestetään syyslukukaudessa

Käännöskirjallisuuden avulla muodostetaan yleiskuva Unkarin kirjallisuuden eri vaiheista (renessanssi, barokki, romantiikka, realismi, modernisimi, postmodernismi) sekä tutustutaan eri kausien tärkeimpiin kirjailijoihin. Vaihtoehtoisesti keskitytään eri teemoihin kirjallisuudessa (esim. yhteiskunta- ja historian kuvaus).

Kirjallisuushistoria ja teoria:

A. Görömbei, Unkarin kirjallisuuden historia; H. Launonen, Laulut ja runopalatsit, teoksessa Kulttuurin Unkari (Studia Hungarologica 1) toim J. Janhila, s. 65-85; K. Grämer - K. Luukkanen (toim.), Kulttuurien kohtaamisia (Folia Hungarica 9); J. Huotari - O. Huotari (toim.) 2012. Ristiaallokoissa: esseitä unkarilaisesta nykykirjallisuudesta.

Valikoima kaunokirjallisuutta:

M. Babits, Haikarakalifi; V. Csaplár, Hitlerin tytär; Gy. Dragoman, Valkoinen kuningas; P. Esterházy, Sydämen apuverbit, Nainen, Pitkin Tonavaa; G. Gárdonyi, Egerin tähdet; M. Jókai, Unkarilainen nabob; A. József, Läpinäkyvä leijona; F. Juhász, Kukkiva maailmanpuu − runoja ja runoelmia; Gy. Illyés, Pustan kansaa; S. Kányádi, On seutuja: runoja ja runoelmia; L. Kassák, Muotoilen ainetta: runoja; I. Kertész, Kohtalottomuus; Kaddis syntymättömälle lapselle; V. Kondor, Budapestin varjot; Gy. Konrád: Häirikkö, Kivikello, Pidot puutarhassa, Vierailija;D. Kosztolányi, Nero. Verinen runoilija; H. Launonen (toim.), Miljoona kilometriä Budapestiin; H. Launonen−B. Jávorszky (toim.), Puulta puulle; H. Launonen−B. Jávorszky (toim.), Yhteisessä sateessa − kuusi unkarilaista runoilijaa; S. Márai, Kynttilät palavat loppuun; M. Mészöly, Saulus; K. Mikszáth, Pyhän Pietarin sateenvarjo; F. Molnár, Koulupoikia; Zs. Móricz, Onnellinen ihminen; P. Nádas, Erään sukuromaanin loppu; Muistelmien kirja I-II.; L. Németh, Kivi putoaa; M. Radnóti, Vaahtopää taivas: valikoima runoja 1928−1944; A.-M. Raittila (toim.), Kaivojen maa; Taivas irtosi maasta; Gy. Spiró, Kevätnäyttely; A. Tarvainen et al. (toim.), Mitä olet nähnyt ja kuullut: valikoima uutta unkarilaista proosaa ja runoutta; S. Weöres, Kadonnut päivänvarjo; I. Örkény, Minuuttinovelleja; 100 minuuttinovellia; Tuoleja Tonavan yllä.

KIRJATENTTINÄ: Luettavasta kirjallisuudesta on sovittava erikseen unkarin yliopistonlehtorin kanssa.

opiskelijoiden pienesitelmiä, kotitehtäviä

Kurssin kokonaisarvosana muodostuu loppukokeen sekä tunti- ja kotityöskentelyn arvioinnista arvosteluasteikolla 0-5.

luentokurssi