Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Koltansaame (IND-515) 5 Cr Course 4.5.2020 - 14.5.2020

Target group

Saamen kielen opiskelijat.

Prerequisites

Saamentutkimuksen perusopinnot.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut pohjoissaamen kielen lisäksi toiseen saamen kieleen ja hallitsee sen keskeisen kieliopin ja perussanaston. Hän kykenee käymään kielellä yksinkertaisia keskusteluja sekä vertaamaan sen morfologiaa, fonologiaa, leksikkoa ja sosiolingvististä asemaa pohjoissaameen.

Timing

3. vuosi.

Contents

Kirjoitus-, luku-, keskustelu-, ääntämis- ja kuullun ymmärtämisharjoituksia.

Completion

Luentotentti ja harjoitukset.

Study materials

Oppimateriaali jaetaan luennoilla.

Assessment practices and criteria

0–5.

Completion methods

Luennot ja harjoitukset.