Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.4.2020 at 09:00 - 4.5.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 4.5.2020
12:15 - 13:45
Tue 5.5.2020
12:15 - 13:45
Wed 6.5.2020
12:15 - 13:45
Thu 7.5.2020
12:15 - 13:45
Fri 8.5.2020
12:15 - 13:45
Mon 11.5.2020
12:15 - 15:45
Tue 12.5.2020
12:15 - 15:45
Wed 13.5.2020
12:15 - 15:45
Thu 14.5.2020
12:15 - 15:45

Description

Saamen kielen opiskelijat.

Saamentutkimuksen perusopinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut pohjoissaamen kielen lisäksi toiseen saamen kieleen ja hallitsee sen keskeisen kieliopin ja perussanaston. Hän kykenee käymään kielellä yksinkertaisia keskusteluja sekä vertaamaan sen morfologiaa, fonologiaa, leksikkoa ja sosiolingvististä asemaa pohjoissaameen.

3. vuosi.

Kirjoitus-, luku-, keskustelu-, ääntämis- ja kuullun ymmärtämisharjoituksia.

Luentotentti ja harjoitukset.

Oppimateriaali jaetaan luennoilla.

0–5.

Luennot ja harjoitukset.