Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 2.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 9.9.2019
10:15 - 11:45
Fri 13.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 16.9.2019
10:15 - 11:45
Fri 20.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 23.9.2019
10:15 - 11:45
Fri 27.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 30.9.2019
10:15 - 11:45
Fri 4.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 7.10.2019
10:15 - 11:45
Fri 11.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 14.10.2019
10:15 - 11:45
Fri 18.10.2019
12:15 - 13:45

Description

Saamen kielen opiskelijat.

Saamentutkimuksen perusopinnot.

KOK-G226 Saamen kirjoitusharjoituksia.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa puhua saameksi aiempaa sujuvammin sekä äänteellisellä tasolla että sanastollisesti. Hän on laajentanut perussanavarastoaan ja pystyy pitämään saameksi etukäteen valmisteltuja esitelmiä.

2. vuosi. Kurssi järjestetään syksyllä.

Keskusteluharjoituksia. Aihepiireinä ovat minä, taustani ja arkipäiväni, koti ja asuminen, palvelut, kulttuuri, matkustaminen, terveys ja hyvinvointi, työ, yhteiskunta ja ympäristö. Painotus on saamelaisen kulttuurin näkökulmassa.

Suullinen tentti ja kirjalliset harjoitukset.

Oppimateriaali jaetaan luennoilla.

0–5.

Luennot ja suulliset harjoitukset.