Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.3.2020 at 09:00 - 13.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 11.3.2020
16:15 - 17:45
Wed 18.3.2020
16:15 - 17:45
Wed 25.3.2020
16:15 - 17:45
Wed 1.4.2020
16:15 - 17:45
Wed 8.4.2020
16:15 - 17:45
Wed 22.4.2020
16:15 - 17:45
Wed 29.4.2020
16:15 - 17:45

Description

Saamen kielen opiskelijat.

Saamentutkimuksen perusopinnot sekä opintojaksot KOK-G229 Saamen keskusteluharjoituksia I ja KOK-G226 Saamen kirjoitusharjoituksia.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa puhua saameksi aiempaa sujuvammin. Hän on laajentanut sanavarastoaan ja pystyy pitämään saameksi etukäteen valmisteltuja esitelmiä. Hän pystyy viestimään perusteellisemmin ja vivahteikkaammin kuin KOK-G229 Saamen keskusteluharjoituksia I -kurssilla.

2. tai 3. vuosi. Kurssi järjestetään syksyllä–keväällä tai keväällä.

Keskusteluharjoituksia. Aihepiireinä ovat minä, taustani ja arkipäiväni, koti ja asuminen, palvelut, kulttuuri, matkustaminen, terveys ja hyvinvointi, työ, yhteiskunta ja ympäristö. Painotus on saamelaisen kulttuurin näkökulmassa.

Suullinen tentti ja kirjalliset harjoitukset.

Oppimateriaali jaetaan luennoilla.

0–5.

Luennot ja suulliset harjoitukset.