Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.10.2019 at 09:00 - 31.10.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 31.10.2019
12:15 - 13:45
Thu 7.11.2019
12:15 - 13:45
Thu 14.11.2019
12:15 - 13:45
Thu 21.11.2019
12:15 - 13:45
Thu 28.11.2019
12:15 - 13:45
Thu 5.12.2019
12:15 - 13:45
Thu 12.12.2019
12:15 - 13:45
Thu 16.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 23.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 30.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 6.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 13.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 20.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 27.2.2020
12:15 - 13:45

Description

Saamen kielen opiskelijat.

Saamentutkimuksen perusopinnot sekä opintojaksot KOK-G229 Saamen keskusteluharjoituksia I ja KOK-G226 Saamen kirjoitusharjoituksia.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa puhua saameksi aiempaa sujuvammin. Hän on laajentanut sanavarastoaan ja pystyy pitämään saameksi etukäteen valmisteltuja esitelmiä. Hän pystyy viestimään perusteellisemmin ja vivahteikkaammin kuin KOK-G229 Saamen keskusteluharjoituksia I -kurssilla.

2. tai 3. vuosi. Kurssi järjestetään syksyllä–keväällä tai keväällä.

Keskusteluharjoituksia. Aihepiireinä ovat minä, taustani ja arkipäiväni, koti ja asuminen, palvelut, kulttuuri, matkustaminen, terveys ja hyvinvointi, työ, yhteiskunta ja ympäristö. Painotus on saamelaisen kulttuurin näkökulmassa.

Suullinen tentti ja kirjalliset harjoitukset.

Oppimateriaali jaetaan luennoilla.

0–5.

Luennot ja suulliset harjoitukset.