Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 16.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 16.1.2020
10:15 - 11:45
Thu 23.1.2020
10:15 - 11:45
Thu 30.1.2020
10:15 - 11:45
Thu 6.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 13.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 20.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 27.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 12.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 19.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 26.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 2.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 16.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 23.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 30.4.2020
10:15 - 11:45

Description

Opintojakso on vaihtoehtoinen suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelman opiskelijoille. Opintojaksosta vastaa suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma. Opintojakso on tarjolla myös muiden opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille (osallistujamäärä rajoitettu).

Opintojakson aikana opiskelija syventää puhutun viron kielen ymmärtämistaitoja ja kehittää erilaisten aihepiirien sanastoa viron kielessä. Lisäksi kurssi tukee opiskelijan rohkeutta käyttää viron kieltä erilaisissa puhetilanteissa ja kehittää viron kielen ääntämistä.

Kurssin jälkeen opiskelija
- pystyy ylläpitämään vuorovaikutusta erilaisissa puhetilanteissa,
- rohkenee käyttämään viroa vuorovaikutuksessa äidinkielisten virolaisten kanssa,
- pystyy pitämään vironkielistä esitelmää tutusta aiheesta.

Opintojaksoon sisältyy keskusteluja ja väittelyitä eri aihepiireistä sekä esitelmä. Väittelyitä varten tutustutaan etukäteen aiheeseen liittyvään uuteen sanastoon ja kehitetään sitä kautta eri aihepiirien sanastoa. Tarpeen mukaan kerrataan kielioppiakin.

Hyväksytty-hylätty.

Edeltävä kurssi Viro III