Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kesätentti järjestetään esseesuorituksena. Kuulustelija lähettää tehtävänannot ja tarkemmat ohjeet sähköpostitse tenttiin ilmoittautuneille.

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

DateTimeLocation
Wed 17.6.2020
10:00 - 14:00

Description

Opintojakso on pakollinen kotimaisen kirjallisuuden opintosuunnan opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa Suomen kirjallisuuden historian vaiheet ja keskeiset teokset 1800-luvun lopulle asti ja osaa paikantaa aikakauden klassikot kirjallisuushistorialliseen kontekstiin.

Perusopintojen 1. opintovuosi. Kurssi järjestetään lukuvuosittain.

Opintojaksossa tutustutaan 1800-luvun suomalaiseen kirjallisuuteen: kirjallisuuden historiallisiin vaiheisiin ja keskeisiin klassikkoihin.

Opintojakson voi suorittaa kurssilla tai kirjallisella kuulustelulla.

Kirjatentissä suoritettavat teokset:

a) Kirjallisuushistoria:

Laitinen: Suomen kirjallisuuden historia. Osat I. Kansanrunous – III. Kansakunta etsii identiteettiään, s. 15–244.

b) Kaunokirjallisuus: Valitse 10 teosta seuraavista:

Aho: Papin tytär ja Papin rouva; Canth: Työmiehen vaimo ja Hanna; Järnefelt: Isänmaa; Kalevala; Kanteletar; Kivi: Nummisuutarit ja Seitsemän veljestä; Fredrika Runeberg: Fru Catharina Boije och hennes döttrar (Rouva Katarina Boije ja hänen tyttärensä); J. L. Runeberg: Elgskyttarne (Hirvenhiihtäjät) ja Fänrik Ståls sägner (Vänrikki Stoolin tarinat); Pakkala: Vaaralla; Tavaststjerna: Hårda tider (Kovina aikoina)

Opintojakso arvioidaan yleisellä asteikko 0-5.

Salitiedot vain suomenkielen tasokokeelle klo 10-12.