Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
20.8.2019 at 09:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Description

Valinnainen.

Suositus: Sko120 1800-luvun kirjallisuus.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt 1800-luvun suomalaiseen kirjallisuuteen noin vuoteen 1870 saakka. Hän hallitsee pääpiirteittäin periodin kirjallisuutta jäsentävät klassismin ja romantiikan diskurssit ja tuntee keskeisiä romantiikan esikuvinaan pitämiä teoksia.

1.–3. opintovuosi.

Opintojaksossa perehdytään 1800-luvun suomalaiseen kirjallisuuteen noin vuoteen 1870 saakka. Tutustutaan sitä jäsentäviin klassismin ja romantiikan diskursseihin sekä romantiikan esikuvinaan pitämiin teoksiin.

  • Tutkimuskirjallisuus:
    • 1) Aristoteles: Runousoppi; 2) Lyytikäinen: Vimman villityt pojat.
  • Kotimainen kaunokirjallisuus:
    • Runeberg, J. L.: Dikter I ( Runoja I); Hanna; Julkvällen ( Jouluilta); Kivi: Kanervala; Kullervo; Canzio; Wecksell: Daniel Hjort; Runeberg, Fredrika: Sigrid Liljeholm taiTopelius: Linnaisten kartanon viheriä kamari.
  • Romantiikan taustakirjallisuus:
    • Cervantes: Don Quijote; Shakespeare: Hamlet; Henrik IV; Schiller: Rosvot.

Ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496. Arviointimenetelmät ovat kiinteässä yhteydessä osaamistavoitteisiin ja opintojakson opetusmenetelmiin.

Arvosteluskaala 0–5.

Jakson voi suorittaa kurssilla tai kirjallisessa kuulustelussa.