Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
20.8.2019 at 09:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Description

Valinnainen.

Suositus: SKO140 1900-luvun lopun kirjallisuus.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt suomalaiseen 1940- ja 1950-luvun kirjallisuuteen modernististen virtausten valossa ja hänellä on käsitys suomalaisen sotienjälkeisen modernismin kytköksistä kansainväliseen modernismiin.

1.–3. opintovuosi.

Opintojaksossa perehdytään 1940- ja 1950-luvun kirjallisuuteen modernististen virtausten valossa.

  • Tutkimuskirjallisuus:
    • 1) Suomen kirjallisuushistoria 3. Rintamakirjeistä tietoverkkoihin, s. 68-155; 2) Viikari: Ei kenenkään maa. 1950-luvun tropologiaa. Avoin ja suljettu . Kirjoituksia 1950-luvusta suomalaisessa kulttuurissa. Toim. Makkonen; 3) Kern: The Modernist Novel. A Critical Introduction.
  • Kotimainen kaunokirjallisuus:
    • Haavikko: Tiet etäisyyksiin; Hyry: Maantieltä hän lähti; Kivikk'aho: Niityltä pois; Korpela: Tohtori Finckelman; Manner: Kävelymusiikkia pienille virtahevoille; Meri: Irralliset; Vartio: Se on sitten kevät.
  • Ulkomainen kaunokirjallisuus:
    • Camus: Sivullinen; Eliot: Autio maa; Hemingway: Kilimanjaron lumet; Kafka: Oikeusjuttu; Woolf: Mrs. Dalloway.

Ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496. Arviointimenetelmät ovat kiinteässä yhteydessä osaamistavoitteisiin ja opintojakson opetusmenetelmiin.

Arvosteluskaala 0–5.

Jakson voi suorittaa kurssilla tai kirjallisessa kuulustelussa.