Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
20.8.2019 at 09:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Description

Valinnainen.

Peruskurssin suorittaminen suositeltavaa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää erilaisten kontekstointien vaikutuksen kirjallisuuden tulkintaan.

1.–3. opintovuosi. Opintojakson järjestämisajankohta vaihtelee vuosittain.

Perehdytään kirjallisuutta käsittelevään nais- ja miestutkimukseen. Opintojakso tarjoaa yleiskuvan erilaisten teorioiden ja paradigmojen lähtökohdista sekä niiden suhteesta kirjallisuuden tulkintaan.

  • A History of Feminist Literary Criticism. Toim. Plain ja Sellers, s. 66–341;
  • Karkulehto: Seksin mediamarkkinat.

Ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496. Arviointimenetelmät ovat kiinteässä yhteydessä osaamistavoitteisiin ja opintojakson opetusmenetelmiin.

Arvosteluskaala 0–5.

Jakson voi suorittaa kurssilla tai kirjallisella kuulustelulla.