Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
20.8.2019 at 09:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Description

Valinnainen.

Peruskurssin suorittaminen suositeltavaa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää erilaisten kontekstointien vaikutuksen kirjallisuuden tulkintaan.

1.–3. opintovuosi. Opintojakson järjestämisajankohta vaihtelee vuosittain.

Perehdytään lajin käsitteistöön ja fantasiakirjallisuuden tutkimukseen. Jakso tarjoaa yleiskuvan lajin teorianmuodostuksen lähtökohdista.

  • Fantasian monet maailmat. Toim. Blomberg, Hirsjärvi & Kovala;
  • Todorov: The Fantastic.

Ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496. Arviointimenetelmät ovat kiinteässä yhteydessä osaamistavoitteisiin ja opintojakson opetusmenetelmiin.

Arvosteluskaala 0–5.

Jakson voi suorittaa kurssilla tai kirjallisella kuulustelulla.