Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
20.8.2019 at 09:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Description

Valinnainen.

Peruskurssin suorittaminen suositeltavaa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää erilaisten kontekstointien vaikutuksen kirjallisuuden tulkintaan.

1.–3. opintovuosi. Opintojakson järjestämisajankohta vaihtelee vuosittain.

Tutustutaan kognitiiviseen kirjallisuuden tutkimukseen. Jakso tarjoaa yleiskuvan teorioiden ja paradigmojen lähtökohdista sekä niiden suhteesta kirjallisuuden tulkintaan.

  • Phelan: Reading People, Reading Plots;
  • Helle & Hollsten (toim.) Tunteita ja tuntemuksia suomalaisessa kirjallisuudessa (2016).

Ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496. Arviointimenetelmät ovat kiinteässä yhteydessä osaamistavoitteisiin ja opintojakson opetusmenetelmiin.

Arvosteluskaala 0–5.

Jakson voi suorittaa kurssilla tai kirjallisella kuulustelulla.