Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 14.1.2020 at 23:59

Messages

Kristina Malmio's picture

Kristina Malmio

Published, 20.3.2020 at 15:24

På grund av undantagstillståndet vid HU sker all undervisning på kursen Pro seminarium från och med 18.3.2020 på Moodle, https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=27590

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 14.1.2020
10:15 - 11:45
Tue 21.1.2020
10:15 - 11:45
Tue 28.1.2020
10:15 - 11:45
Tue 4.2.2020
10:15 - 11:45
Tue 11.2.2020
10:15 - 11:45
Tue 18.2.2020
10:15 - 11:45
Tue 25.2.2020
10:15 - 11:45
Tue 10.3.2020
10:15 - 11:45
Tue 17.3.2020
10:15 - 11:45
Tue 24.3.2020
10:15 - 11:45
Tue 31.3.2020
10:15 - 11:45
Tue 7.4.2020
10:15 - 11:45
Tue 21.4.2020
10:15 - 11:45
Tue 28.4.2020
10:15 - 11:45

Description

Studieavsnittet är obligatoriskt för de studerande som har nordisk litteratur som sin studieinriktning i kandidatprogrammet i finska, finskugriska och nordiska språk och litteraturer.

Studieavsnittet erbjuds inte till studerande från andra utbildningsprogram

Studenten måste ha avlagt KOK-L100, grundstudier i nordisk litteratur samt större delen av KOK-L200, ämnesstudier i nordisk litteratur.

Studieavsnittet lär deltagarna grunderna för vetenskapligt skrivande. Studenterna lär sig att gestalta och formulera vetenskapliga problem, samla och analysera material, argumentera för sina val samt sammanfatta större helheter och sammanställa sina iakttagelser. Vidare lär de sig att presentera sin argumentation skriftligt i enlighet med de formella krav som gäller för en vetenskaplig uppsats och ge konstruktiv respons på andras vetenskapliga texter.

Studieavsnittet rekommenderas det andra eller tredje läsåret.

Erbjuds varje läseår, vårterminen.

Studieavsnittet ger fördjupade kunskaper och färdigheter i forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande inom ämnet nordisk litteratur.

En litteraturlista utdelas i samband med undervisningen.

Bedömningen baserar sig i första hand på uppsatsen men även timaktivitet samt framträdandet som respondent respektive opponent spelar in. Bedömningsskalan är 0-5.

Undervisningen sker genom seminarier och kräver minst 80% närvaro. Studieavsnittet avläggs genom att studenten skriver och lägger fram en proseminarieuppsats, deltar aktivt i seminarierna och är opponent på en annan kursdeltagares uppsats.