Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Messages

Therese Lindström Tiedemann

Published, 12.5.2020 at 10:51

En boktentamen för Grammatik II KOK-N203 och Grammatik och lingvistik KOK-P203 kommer att släppas den 15 maj och ska lämnas in den 12 juni 2020 senast kl 23.59.
Nästa möjlighet att avlägga dessa studieavsnitt alternativt blir med en boktentamen som ska lämnas in den 31 juli 2020.
Studenter som i vår tagit ett av dessa studieavsnitt som kurs kan ta boktentamen som komplettering av den kursen om de är klara med alla moment utom hemtentamen på kursen. Notera att du som student i dessa fall troligen inte behöver svara på alla frågor eftersom vissa moment har examinerats på annat sätt under kursens gång.
Under juli månad är jag själv på semester. Eventuella frågor kring studieavsnitten eller tentorna bör därför ställas senast i slutet av juni. Jag kommer dock att ordna så att jag eller en kollega kan svara på frågor också precis i samband med att tentan släpps utifall att jag skulle ha formulerat något lite otydligt.
Vänliga hälsningar
Therese

Interaction

Timetable

Sommartenta (hemtenta) I - inlämning 12 juni 2020
Sommartenta (hemtenta) II - inlämning 31 juli 2020

DateTimeLocation
Tue 14.1.2020
14:15 - 15:45
Tue 21.1.2020
14:15 - 15:45
Tue 28.1.2020
14:15 - 15:45
Tue 4.2.2020
14:15 - 15:45
Tue 11.2.2020
14:15 - 15:45
Tue 18.2.2020
14:15 - 15:45
Tue 10.3.2020
14:15 - 15:45
Tue 17.3.2020
14:15 - 15:45
Tue 24.3.2020
14:15 - 15:45
Tue 31.3.2020
14:15 - 15:45
Tue 7.4.2020
14:15 - 15:45
Tue 21.4.2020
14:15 - 15:45
Tue 28.4.2020
14:15 - 15:45

Description

Kandidatprogrammet i nordiska språk ansvarar för studieavsnittet.

Obligatorisk för studenter antagna till kandidatprogrammet.

Studiehelhet: KOK-N200 Ämnesstudier i nordiska språk 45 sp och KOK-N500 Nordiska språk, valfria ämnesstudier 30 sp.

Erbjuds även till studerande från andra utbildningsprogram.

  • Studieavsnittet KOK-N103 Grammatik I ska vara avlagt.

Efter genomfört studieavsnitt ska studenten kunna

  • tillgodogöra sig avancerad litteratur om svensk grammatik
  • analysera fras- och satsstrukturer i talad och skriven svenska utifrån aktuella teorier samt motivera sin analys i relation till aktuella teorier
  • diskutera olika sätt att analysera och beskriva svensk grammatik

Studieavsnittet rekommenderas under andra terminen av första studieåret i kandidatprogrammet.

Ordnas en gång per läsår.

Period 3-4.

Studieavsnittet ger en fördjupning i analys av svenskans grammatiska struktur med tyngdpunkt på fras- och satslära.

Självstudieanmälan sker till moodleområde https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=33903 där mer information om kommande hemuppgifter / hemtentamina ges. Frågor och anmälningar kan även riktas till ansvarig för studieavsnittet, Therese Lindström Tiedemann.

Obligatorisk litteratur:

U. Teleman m.fl., Svenska Akademiens Grammatik 1, Inledning. S. 14–58.

T. G Hultman, Svenska Akademiens Språklära. S. 201–313.

R. Källström, Svenska i kontrast.

Samt övrig litteratur som meddelas av läraren.

Rekommenderad litteratur för repetition:

G. Josefsson. Svensk universitetsgrammatik för nybörjare

Lärka, Språkbanken (webbaserade övningar i ordklasser, satsdelar och semantiska roller)

På kursen gör studenterna grammatiska analysövningar som stöder inlärningen.

Lärarens metoder kommer att utvärderas genom skriftlig kursvärdering.

Bedömningen på kursen baserar sig på analysuppgifter, aktivitet under kursen och slutförhör/slutarbete.

Bedömning sker på skalan 1–5.

  • Undervisningen sker genom föreläsningar och analysövningar
  • De inhämtade kunskaperna redovisas i en sluttentamen eller i ett avslutande kursarbete.
  • Närvarokrav: 80% av studieavsnittet
  • Prestationssätt: närundervisning eller läskurs.

Studieavsnittet rekommenderas att avläggas som kurs men kan även avläggas genom självstudier. Självstudieanmälan sker till moodleområde https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=33903 där mer information om kommande hemuppgifter / hemtentamina ges. Frågor och anmälningar kan även riktas till ansvarig för studieavsnittet, Therese Lindström Tiedemann.