Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.9.2019 at 09:00 - 1.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Valfritt studieavsnitt

Kandidatprogrammet för finskugriska och nordiska språk och litteraturer

Studiehelhet: KOK-N520 Inlärning och undervisning av svenska

Erbjuds också till studerande från andra utbildningsprogram.

Den som har genomfört studieavsnittet har fått teoretiska baskunskaper om integration och om skolan som en multikulturell och interkulturell gemenskap.

Vårterminen

Period 3 och/eller 4

Vartannat år.

Bedömningsskala 1-5.

Närundervisning eller fakultetstentamen.

Hanna Lehti-Eklund vikarierar Maria Green-Vänttinen under höstterminen 2019.