Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Classroom research 5 Cr General Examination 16.9.2020 - 16.9.2020
Classroom research 5 Cr General Examination 14.10.2020 - 14.10.2020
Classroom research 5 Cr General Examination 4.11.2020 - 4.11.2020
Classroom research 5 Cr General Examination 2.12.2020 - 2.12.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Klassrumsforskning (KOK-N521/NPO290/NNS290/NNN399) 5 Cr Course 6.9.2019 - 18.10.2019
Klassrumsforskning (KOK-N521/NPO290/NNS290/NNN399) 5 Cr Course 5.9.2018 - 17.10.2018
Classroom research 5 Cr General Examination 25.7.2018 - 25.7.2018
Classroom research 5 Cr General Examination 4.7.2018 - 4.7.2018
Classroom research 5 Cr General Examination 13.6.2018 - 13.6.2018
Classroom research 5 Cr General Examination 27.4.2018 - 27.4.2018
Classroom research 5 Cr General Examination 6.4.2018 - 6.4.2018
Classroom research 5 Cr General Examination 9.2.2018 - 9.2.2018
Classroom research 5 Cr General Examination 19.1.2018 - 19.1.2018
Classroom research 5 Cr General Examination 24.11.2017 - 24.11.2017
Classroom research 5 Cr General Examination 3.11.2017 - 3.11.2017
Classroom research 5 Cr General Examination 6.10.2017 - 6.10.2017

Target group

Valfritt studieavsnitt.

Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer

Studieavsnittet hör till studiehelheten NOR-2100 ämnesstudier i nordiska språk

Erbjuds även till studerande från andra utbildningsprogram

Prerequisites

Kursen Språkinlärning rekommenderas att avläggas först.

Learning outcomes

  • kunna visa kännedom om grundläggande teorier i andraspråksinlärning
  • känna till centrala begrepp
  • kunna redogöra för relevanta teorier inom såväl inhemsk som internationell forskning
  • kunna ta till sig teorierna för att ha beredskap att tillämpa dem i forskning och undervisning

Timing

Studieavsnittet kan genomföras närsomhelst inom ämnesstudierna.

Kursen ordnas inte varje år.

Contents

Under kursen behandlas aktuell svensk och internationell forskning om klassrumsforskning samt tillämpning av den.

Completion methods

Studieavsnittet kan avläggas antingen på en kurs med närundervisning eller genom att tentera litteratur enligt överenskommelse med den som ansvarar för studieavsnittet.