Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 30.8.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 6.9.2019
12:15 - 13:45
Fri 13.9.2019
12:15 - 13:45
Fri 20.9.2019
12:15 - 13:45
Fri 27.9.2019
12:15 - 13:45
Fri 4.10.2019
12:15 - 13:45
Fri 11.10.2019
12:15 - 13:45
Fri 18.10.2019
12:15 - 13:45

Description

Valfritt studieavsnitt.

Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer

Studieavsnittet hör till studiehelheten NOR-2100 ämnesstudier i nordiska språk

Erbjuds även till studerande från andra utbildningsprogram

Kursen Språkinlärning rekommenderas att avläggas först.

  • kunna visa kännedom om grundläggande teorier i andraspråksinlärning
  • känna till centrala begrepp
  • kunna redogöra för relevanta teorier inom såväl inhemsk som internationell forskning
  • kunna ta till sig teorierna för att ha beredskap att tillämpa dem i forskning och undervisning

Studieavsnittet kan genomföras närsomhelst inom ämnesstudierna.

Kursen ordnas inte varje år.

Under kursen behandlas aktuell svensk och internationell forskning om klassrumsforskning samt tillämpning av den.

Studieavsnittet kan avläggas antingen på en kurs med närundervisning eller genom att tentera litteratur enligt överenskommelse med den som ansvarar för studieavsnittet.