Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
3.3.2020 at 09:00 - 24.3.2020 at 23:59

Timetable

Description

Charlotta af Hällström-Reijonen & Harriet Eriksson, 2019a, Finländskt hämta rör sig bara i en riktning. Språkbruk nr 3 2019, s. 18–20. < https://www.sprakbruk.fi/-/finlandskt-hamta-ror-sig-bara-i-en-riktning >

Charlotta af Hällström-Reijonen & Harriet Eriksson, 2019b, Lämna blev kvar i österbottnisk svenska. Språkbruk nr 4 2019, s. 36–37. < https://www.sprakbruk.fi/-/lamna-blev-kvar-i-osterbottnisk-svenska >

Persson, Martin, 2020, Gammal svenska är modern i Norrland. Språktidningen nr 2 2020, s. 16–22. < https://spraktidningen.se/artiklar/2020/02/gammal-svenska-ar-modern-i-norrland >

Du har inte tillgång till texterna eller några hjälpmedel under provtillfället.

Jan Lindström och Jannika Lassus