Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Wed 17.6.2020
10:00 - 14:00

Description

Obligatoriskt studieavsnitt.

Kandidatprogrammet i nordiska språk och litteraturer

Efter kursen ska studenten ha översiktliga baskunskaper om och en förståelse för svenskt samhälle och svensk kultur i såväl Sverige som Svenskfinland. Studenten ska kunna förstå text som kräver sådana förkunskaper och bedöma språk- och samhällsföreteelser mot bakgrund av jämförelser mellan Sverige och Finland.

Studieavsnittet bör genomföras under det första studieårets första läsår.

Avsnittet ges två gånger per läsår, höst och vår. Perioderna 1 och 2 under höstterminen och perioderna 3 och 4 under vårterminen.

Kursen består av en hälft Sverigekunskap som ger en översikt av Sveriges historia, samhällssystem och litteratur, inklusive läsning av skönlitterära verk, och en hälft som ger baskunskaper om Svenskfinland, finlandssvenskar och finlandssvenska.

För deltagande i kurs rekommenderas:

Sverige:

Kalle Lind (2014): Sverige för idioter. Typ en lärobok. Roos & Tegnér.

Sverige. En lättläst faktabok (2013). 8 sidor.

Johan Franzon: Svensk litteraturhistoria i korsdrag. Kompendiematerial.

Ytterligare kursmaterial meddelas i samband med kursen.

För boktentamen rekommenderas:

Göran Hägg (2003): Svenskhetens historia. Wahlström & Widstrand.

Bernt Olsson & Ingemar Algulin (2013, 6 uppl): Litteraturens historia i Sverige. Studentlitteratur.

Ytterligare studiematerial meddelas i samband med anmälan till boktentamen.

Svenskfinland (valda delar):

 • Saara Haapamäki (2010). Finlandssvenskarna och svenskan i Finland (5 s.)
 • Mirja Saari (2009). Vuoden 1809 kielitilanteesta nykyaikaan. (11 s.)
 • Camilla Wide & Benjamin Lyngfelt (red.). Konstruktioner i finlandssvensk syntax. S. 11-36.
 • Marika Tandefelt (1995) Finlands svenskar i det 20e seklet. Småskrift. Folktinget
 • Marika Tandefelt (red.) 2015. Gruppspråk, samspråk, två språk. SLS
 • Max Engman (2016). Språkfrågan. Finlandssvenskhetens uppkomst 18121922.

Dessutom läses en av följande böcker:

 • T. Ritamäki, F.Lång, A.Rotkirch & S. Hiidenheimo De andra – en bok om klass,
 • L. Höckerstedt Svenskan på plats,
 • L. Höckerstedt Fuskfinnar eller östsvenskar? En debattbok om finlandsvenskhet,
 • A-M. Ivars & L. Huldén När kom svenskarna till Finland?
 • C. Sundström & T. Söderling (red.) Obs! Klass.

Övrig litteratur kan tillkomma i överenskommelse med läraren.

Föreläsningar, kursaktiviteter, läsning av kurslitteratur.

Bedömningsskala 1-5. Bedömningen baseras på slutprov eller tentamen och de skriftliga uppgifter som ges i samband med kursen.

Salitiedot vain suomenkielen tasokokeelle klo 10-12.

Studieavsnittet avläggs genom deltagande i kursen där 80 % närvaro krävs.

För finlandssvenska studenter som levt hela eller största delen av sitt liv i Svenskfinland kan kurshalvan om Svenskfinland avläggas alternativt. Studenten gör då en eller flera skriftliga uppgifter i överenskommelse med läraren.

Alternativt kan hela studieavsnittet avläggas genom boktentamen av studenter som anser sig ha mycket goda förkunskaper eller förutsättningar till självstudier.

Johan Franzon (Sverige)

Lieselott Nordman (Svenskfinland)