Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 28.8.2019 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 4.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 11.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 18.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 25.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 2.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 9.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 16.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 30.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 6.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 13.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 20.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 27.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 4.12.2019
10:15 - 11:45
Wed 11.12.2019
10:15 - 11:45

Description

Kandidatprogrammet i nordiska språk ansvarar för studieavsnittet.

Obligatorisk för studenter antagna till kandidatprogrammet.

Studiehelhet: KOK-P200 Ämnesstudier i nordiska språk och KOK-P500 Nordiska språk, valfria ämnesstudier 30 sp.

Erbjuds även till studerande från andra utbildningsprogram.

  • Studieavsnittet KOK-P103 Svensk grammatik ska vara avlagt.

Efter genomfört studieavsnitt ska studenten kunna

  • förstå, definiera och ge exempel på den huvudsakliga lingvistiska och grammatiska terminologin på svenska
  • visa förståelse av litteratur om svensk grammatik genom att kunna tillämpa denna i analyser och genom att kunna återge huvuddragen av den med egna exempel
  • analysera fras- och satsstrukturer i talad och skriven svenska utifrån aktuella teorier och motivera sina analyser utifrån kurslitteraturen.

Studieavsnittet bör genomföras under första studieåret i kandidatprogrammet.

Ordnas varje termin.

Period 1-2 eller 3-4.

Studieavsnittet ger en fördjupning i analys av svenskans grammatiska struktur med tyngdpunkt på fras- och satslära.

Obligatorisk litteratur:

U. Teleman m.fl., Svenska Akademiens Grammatik 1, Inledning. S. 14-58.

T. G Hultman, Svenska Akademiens Språklära. S. 201–313

L.-J. Ekerot, Ordföljd, tempus och bestämdhet (2:a uppl.). S. 65–186.

R. Källström, Svenska i kontrast.

Rekommenderad litteratur för repetition:

G. Josefsson. Svensk universitetsgrammatik för nybörjare (2a uppl) - rekommenderad för repetition av ordklasser, satsdelar och semantiska roller.

Lärka, Språkbanken (webbaserad resurs för övning av ordklasser, satsdelar och semantiska roller samt under utveckling också svensk grammatik i form av böjning mm.)

Övrig litteratur meddelas av lärare/examinator i samband med att studieavsnittet ges eller examineras alternativt.

På kursen gör studenterna grammatiska analysövningar som stöder inlärningen

Lärarens metoder kommer att utvärderas genom skriftlig kursvärdering.

Bedömningen på kursen baserar sig på analysuppgifter, mellanförhör och slutförhör/slutarbete.

Bedömning sker på skalan 0–5.

  • Undervisningen sker genom föreläsningar och analysövningar.
  • De inhämtade kunskaperna redovisas i en sluttentamen eller i ett avslutande kursarbete.
  • Närvarokrav: 80% av studieavsnittet
  • Prestationssätt: närundervisning eller läskurs

Studieavsnittet rekommenderas att avläggas som kurs men kan även avläggas genom självstudier. Självstudieanmälan sker till moodleområde https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=33258 där mer information om kommande hemuppgifter / hemtentamina ges. Frågor och anmälningar kan även riktas till ansvarig för studieavsnittet, Therese Lindström Tiedemann.