Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Messages

Therese Lindström Tiedemann

Published, 12.5.2020 at 10:45

En boktentamen för Grammatik II KOK-N203 och Grammatik och lingvistik KOK-P203 kommer att släppas den 15 maj och ska lämnas in den 12 juni 2020 senast kl 23.59.
Nästa möjlighet att avlägga dessa studieavsnitt alternativt blir med en boktentamen som ska lämnas in den 31 juli 2020.
Studenter som i vår tagit ett av dessa studieavsnitt som kurs kan ta boktentamen som komplettering av den kursen om de är klara med alla moment utom hemtentamen på kursen. Notera att du som student i dessa fall troligen inte behöver svara på alla frågor eftersom vissa moment har examinerats på annat sätt under kursens gång.
Under juli månad är jag själv på semester. Eventuella frågor kring studieavsnitten eller tentorna bör därför ställas senast i slutet av juni. Jag kommer dock att ordna så att jag eller en kollega kan svara på frågor också precis i samband med att tentan släpps utifall att jag skulle ha formulerat något lite otydligt.
Vänliga hälsningar
Therese

Interaction

Timetable

Sommartenta (hemtenta) I - inlämning 12 juni 2020
Sommartenta (hemtenta) II - inlämning 31 juli 2020

Description

Kandidatprogrammet i nordiska språk ansvarar för studieavsnittet.

Obligatorisk för studenter antagna till kandidatprogrammet.

Studiehelhet: KOK-P200 Ämnesstudier i nordiska språk och KOK-P500 Nordiska språk, valfria ämnesstudier 30 sp.

Erbjuds även till studerande från andra utbildningsprogram.

  • Studieavsnittet KOK-P103 Svensk grammatik ska vara avlagt.

Efter genomfört studieavsnitt ska studenten kunna

  • förstå, definiera och ge exempel på den huvudsakliga lingvistiska och grammatiska terminologin på svenska
  • visa förståelse av litteratur om svensk grammatik genom att kunna tillämpa denna i analyser och genom att kunna återge huvuddragen av den med egna exempel
  • analysera fras- och satsstrukturer i talad och skriven svenska utifrån aktuella teorier och motivera sina analyser utifrån kurslitteraturen.

Studieavsnittet bör genomföras under första studieåret i kandidatprogrammet.

Ordnas varje termin.

Period 1-2 eller 3-4.

Studieavsnittet ger en fördjupning i analys av svenskans grammatiska struktur med tyngdpunkt på fras- och satslära.

Självstudieanmälan sker till moodleområde https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=33258 där mer information om kommande hemuppgifter / hemtentamina ges. Frågor och anmälningar kan även riktas till ansvarig för studieavsnittet, Therese Lindström Tiedemann.

Obligatorisk litteratur:

U. Teleman m.fl., Svenska Akademiens Grammatik 1, Inledning. S. 14-58.

T. G Hultman, Svenska Akademiens Språklära. S. 201–313

L.-J. Ekerot, Ordföljd, tempus och bestämdhet (2:a uppl.). S. 65–186.

R. Källström, Svenska i kontrast.

Rekommenderad litteratur för repetition:

G. Josefsson. Svensk universitetsgrammatik för nybörjare (2a uppl) - rekommenderad för repetition av ordklasser, satsdelar och semantiska roller.

Lärka, Språkbanken (webbaserad resurs för övning av ordklasser, satsdelar och semantiska roller samt under utveckling också svensk grammatik i form av böjning mm.)

Övrig litteratur meddelas av lärare/examinator i samband med att studieavsnittet ges eller examineras alternativt.

På kursen gör studenterna grammatiska analysövningar som stöder inlärningen

Lärarens metoder kommer att utvärderas genom skriftlig kursvärdering.

Bedömningen på kursen baserar sig på analysuppgifter, mellanförhör och slutförhör/slutarbete.

Bedömning sker på skalan 0–5.

  • Undervisningen sker genom föreläsningar och analysövningar.
  • De inhämtade kunskaperna redovisas i en sluttentamen eller i ett avslutande kursarbete.
  • Närvarokrav: 80% av studieavsnittet
  • Prestationssätt: närundervisning eller läskurs

Studieavsnittet rekommenderas att avläggas som kurs men kan även avläggas genom självstudier. Självstudieanmälan sker till moodleområde https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=33258 där mer information om kommande hemuppgifter / hemtentamina ges. Frågor och anmälningar kan även riktas till ansvarig för studieavsnittet, Therese Lindström Tiedemann.